ลูกค้า: บริษัท ไดซิน จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ไดซิน จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ไดซิน จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 เครื่องที่สอง ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450