fbpx

ลูกค้า: บ.อินบัดเจท

ลูกค้า: บ.อินบัดเจท

ขอขอบคุณ บริษัท อินบัดเจท จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450