ภาพประวัติศาสตร์ของชาวอังกฤษ กับการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีโลกคู่ขนาน ด้วย Matterport

ภาพประวัติศาสตร์ของชาวอังกฤษ กับการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีโลกคู่ขนาน ด้วย Matterport

ณ ช่วงเวลาหนึ่งของในประวัติศาสตร์ของเมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ได้เกิดสถานณการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่เกิดความวุ่นวาย เกิดการประท้วง นัดหยุดงาน และส่งผลให้เกิดสภาวะว่างงานในวงกว้าง ในเวลาต่อมาเมืองเชฟฟิลด์ ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมผลงานจากหลายๆ ศิลปินที่ถ่ายทอดช่วงเวลาเหล่านั้น ผ่านภาพถ่ายโดยเล่าถึงความสำคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนได้รับทราบถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ราวๆ ทศวรรษที่ 80

โดยในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคภัย ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงงานนิศทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์จัดแสดงต่างๆ แต่ในด้านของการจัดแสดงผ่านรูปแบบ 3มิติจึงเป็นทางออกโดยสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และเข้าถึงได้เป็นวงกว้างแบบไร้ขอบเขตผ่านเครื่องมืออัฉริยะอย่าง Matterport ที่สามารถนำเสนอผลงานจากนิศทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์จัดแสดงต่างๆ ได้เหมือนเดินชมอยู่ภายในงานจริงๆ สามารถใช้เวลาเยี่ยมชมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูล การชมวีดีโอในการจัดแสดง และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้เข้าชมได้อย่างลงตัวกว่าการที่เดินชมในรูปแบบเดิมๆ ที่ต้องอาศัยเวลา และสถานที่ที่แออัด

และสำหรับผู้ที่อาจจะเคยสัมผัสกับงานนิศทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์จัดแสดงต่างๆ ของจริงมาบ้าง แต่ยังไม่สามารถหาโอกาสและช่วงเวลากลับเข้าไปสถานที่แห่งนั้นได้อีกครั้ง การนำเสนอผ่าน Matterport 3D ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถให้ความรู้ และประสบการณ์ในการเยี่ยมชมไม่ต่างจากการเดินอยู่ในสถานที่จริง หรือพูดง่ายๆ ว่าเหมือนเราเดินอยู่ในโลกคู่ขนาดเลยก็ว่าได้

ในด้านของ Alexander Eason ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Scene3D LTD. ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภายในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ Weston Park เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ไว้ว่า

อะไรเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างพิพิธภัณฑ์ 3มิติขึ้น?

โครงการ Sheffield เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเชฟฟิลด์ในช่วงทศวรรษที่ 80 ผ่านผลงานของช่างภาพหลายคน ภัณฑารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์ Weston Park โดยเคยจัดแสดงครั้งแรกใชช่วงทศวรรษ 90 และมีความประสงค์ที่จะจัดแสดงอีกครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้ต้องยกเลิกไป และเพื่อตอบสนองแก่ผู้ที่สนใจ และเล่งเห็นถึงความสำคัญ พิพิธภัณฑ์ Weston Park จึงร่วมมือกับบริษัท Scene3D ในการจัดแสดงนิทรรศการอีกครั้งผ่านรูปแบบ 3 มิติขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ห้ามพลาดในการเข้าชมนทรรศการ?

ภายในนิทรรศการมีภาพถ่ายที่ดี และมีคุณภาพที่สามารถเล่าถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดให้ผู้เข้าชมได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในสถานที่จริง

อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้เยี่ยมชมได้กลับไปหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการ?

อยากให้ผู้เยี่ยมชมกลับไปพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการเข้าชมต้องการ และได้สัมผัสกับนิทรรศการในรูปแบบที่จัดขึ้น

ประโยชน์ของรูปแบบการจัดนิทรรศการแบบโลกคู่ขนานด้วย Matterport เป็นอย่างไร?

โลกคู่ขนานที่ถูกสร้างด้วย Matterport จะทำให้การจัดแสดงครั้งนี้เป็นอมตะ โดยเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่พลาดโอกาสในการเข้าชมด้วยตนเอง และยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบอนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับผู้คนที่อยู่ห่างไกล ทุพพลภาพ ที่เป็นเหมือนอุปสรรค์ขัดขวางในการเข้าชม

ทางผู้จัดงานมีแผนที่จะจัดนิทรรศการ 3มิติเพิ่มเติมหรือไม่?

เราหวังว่าในอนาคตเราจะจัดแสดงนทรรศการในพิพิธภัณฑ์ Weston Park ได้มากและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น