Auto leveling ในเฟิร์มแวร์ใหม่ของ Flashforge Guider II series

Auto leveling ในเฟิร์มแวร์ใหม่ของ Flashforge Guider II series

ใน firmware เวอร์ชันล่าสุด FlashForge ได้เพิ่มคำสั่ง Auto Level เข้ามาในเครื่องพิมพ์ 3D รุ่น Guider II /Guider IIs ซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะ เราไม่ต้องคอยปรับระดับแท่นพิมพ์อีกเลย เครื่องพิมพ์จะมีการวัดระดับแท่นพิมพ์ถึง 9 จุด และจะบันทึกค่าความสูงของแท่นพิมพ์เพื่อทำการชดเชยในระหว่างพิมพ์งาน ช่วยให้งานพิมพ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ก่อนอื่นต้องอัพเดทตัวเฟิร์มแวร์กันก่อน โดยทำที่หน้าจอเครื่องพิมพ์ได้เลย ในการอัพเดทเฟิร์แวร์แบบออนไลน์เราต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ WIFI ก่อน แล้วกดปุ่ม Tools>Settings>Update เมื่ออัพเดทเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีเมนูในหน้า Settings แบบนี้

เมื่อกดที่ Auto Leveling ก็จะมีหน้าจอใหม่แบบนี้

จะมีตัวเลือกให้ดังนี้

  • Auto-leveling application
    เป็นการบันทึกข้อมูลระดับของแท่นพิมพ์ แนะนำว่าให้เปิดไว้
  • Do leveling before printing
    กำหนดให้เครื่องพิมพ์ทำการปรับระดับแท่นพิมพ์ทุกครั้งก่อนเริ่มพิมพ์
  • หากต้องการทำการปรับระดับทันทีก็ให้กดปุ่ม Auto-leveling ได้เลย

เพื่อความเข้าใจโปรดดูวิดีโอนี้ประกอบด้วยก็ได้