ลูกค้า: บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 400 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Fullscale Max 400