Quick Start Guide (Form 3/Form 3B)

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

คู่มือนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น Form 3Form 3B

ในคู่มือฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ การติดตั้งครั้งแรก และการพิมพ์ ข้อมูลโดยละเอียดมากกว่านี้โปรดศึกษาจาก Form 3/Form 3B manual and safety documentation.

คำเตือน:

อ่านและทำความเข้าใจในหัวข้อ safety instructions ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B.

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

 1. Resin Cartridge-ขวดเรซิน
 2. Status light-ไฟแสดงสถานะ
 3. Cover-ฝาปิด
 4. Build Platform-แท่นพิมพ์
 5. Resin Tank-ถาดเรซิน
 6. Touchscreen-จอสัมผัส
 7. Status light-ไฟแสดงสถานะ
 8. Leveling disc-แผ่นปรับระดับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ โปรดศึกษาจาก: Product glossary (Form 3/Form 3B).

ปลดล็อก:

มีเดือยเหล็กล็อกชุด Light Processing Unit (LPU) อยู่ในเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง

ข้อสังเกต:

ปลดตัวล็อกออกก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์

วิธีการปลดตัวล็อกชุด LPU จากตำแหน่งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน:

   1. มองหาเดือยเหล็ก (A) ที่อยู่ติดกับชุด LPU

   2. คลายเกลียว (B) และนำทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง

   3. เก็บสกรูหางปลาและเดือยเหล็กไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ อย่าทำหาย เมื่อจะมีการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จะต้องนำกลับไปยึด LPU เพื่อความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อก LPU โปรดศึกษาจาก: receiving and unboxing the Form 3/Form 3B.

เปิดเครื่อง

วางเครื่องพิมพ์ลงบนพื้นที่เรียบได้ระดับ ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ช่องเสียบด้านหลังเครื่อง


ติดตั้ง

ทำตามคำแนะนำแต่ละขั้นตอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอสัมผัสจนจบ:

 1. Level your printer.- ปรับระดับเครื่องพิมพ์
 2. Set up a network connection.- เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 3. Insert consumables: the resin cartridge, resin tank, and build platform.- ใส่วัสดุพิมพ์ ขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์

ขั้นต่อไป

เมื่อติดตั้งตัวเครื่อง Form 3/Form 3B เรียบร้อยแล้วให้ดาวน์โหลดโปรแกรมในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ชื่อ Preform ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ https://support.formlabs.com/s/article/PreForm-Release-Notes?language=en_US

ขั้นที่ 1: เตรียมไฟล์งานเพื่อพิมพ์

หลังจากดาวน์โปลด PreForm แล้ว ให้อ่านบทความเกี่ยวกับ designing successful 3D models และ using PreForm เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการตั้งค่าต่างๆ เพื่อเตรียมพิมพ์

หากเปิดโปรแกรมเป็นครั้งแรก จะมีตัวช่วยแนะนำการโปรแกรมแสดงให้เห็น หรือคลิก Help > Show Onboarding Tutorial เพื่อดูคำแนะนำเมื่อใดก็ได้

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ และเริ่มต้นพิมพ์ (ศึกษาเพิ่มเติม send your print to your Form 3/Form 3B)

ขั้นที่ 2: เริ่มต้นพิมพ์

หากคุณได้ติดตั้งขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์แล้วตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มติดตั้ง เครื่องพิมพ์ของคุณก็ควรพร้อมที่จะเริ่มพิมพ์ได้ในทันที ตรวจสอบและยืนยันการเริ่มพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง Confirm the print 

ขั้นที่ 3: ลงทะเบียนเครื่องของคุณกับ Dashboard

Add your printer to Dashboard – เพิ่มรายชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณลงใน Dashboard เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานพิมพ์ จัดการเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ อ่านบทความเกี่ยวกับ Dashboard เพิ่มเติมที่ Using Dashboard

ขั้นที่ 4: เสร็จสิ้นการพิมพ์

เมื่อโมเดลของคุณพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ให้ถอดแท่นพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ ล้างเรซินส่วนเกินออกจากโมเดล แล้วอบด้วยแสงยูวี จากนั้นตัดเสา support ออก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SLA basic finishing steps

ขั้นที่ 5: ระหว่างงานพิมพ์

ระหว่างการพิมพ์แต่ละครั้งโปรดรักษาความสะอาดของเครื่องพิมพ์(keep your Form 3/Form 3B clean) ระวังน้ำเรซินหกเลอะเทอะ (spilled resin) ดูแลถาดเรซินให้ดี (Form 3/Form 3B resin tank) ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันความสำเร็จในการพิมพ์ และคงการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเอาไว้