Safety with Formlabs SLA printers

ความปลอดภัยกับเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs

This article applies to Form 2Form 3Form 3B

เครื่องพิมพ์ Formlabs SLA เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่ต้องการการดูแลรักษา และเอาใจใส่เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย โปรดทำตามมาตรการความปลอดภัยตามรายการด้านล่างนี้ในระหว่างการใช้งานเครื่องพิมพ์

 

ตลอดทั้งคู่มือนี้และเอกสารอื่นๆ การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยจะแสดงด้วยข้อความและสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน อ่านคำจำกัดความของสัญลักษณ์ต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำความเข้าใจ และมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณอย่างไร

สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
อันตราย แสดงถึงระดับความอันตรายขั้นสูง หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
เตือน แสดงถึงระดับความอันตรายปานกลาง หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
ระวัง แสดงถึงระดับความอันตรายต่ำ หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางได้
สังเกต แสดงถึงข้อมูลที่มีความสำคัญซึ่งไม่เกี่ยวกับอันตราย หากละเลยอาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง หรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
เตือน:

แสงเลเซอร์เป็นอันตรายต่อดวงตา หลีกเลี่ยงการมองไปยังแสง

อันตราย:

Isopropyl alcohol เป็นสารเคมีที่ติดไฟได้ง่าย

การใช้งานทั่วไป

เครื่องพิมพ์ Formlabs SLA มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปงานสามมิติ โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน การแนะนำด้านความปลอดภัย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์นี้เหมาะกับงานที่คุณกำลังจะใช้งานหรือไม่

คำเตือน:

 • การใช้งานทั่วไป: คุณมีอิสระในการเลือกใช้เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLA ของ Formlabs ตามที่เห็นสมควร และการออกแบบหรือวัสดุใดๆ สำหรับการใช้งาน และจุดประสงค์ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Formlabs ไม่สามารถรับผิดชอบในการสูญเสีย ตาย หรือบาดเจ็บของผู้ใช้งาน หรือกับบุคคลที่สามในการใช้สินค้าของ Formlabs และ Formlabs จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของการใช้งานด้วยความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง  ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานดังกล่าวโดยที่ Formlabs ไม่คาดฝันหรือไม่อาจล่วงรู้มาก่อน
 • การใช้งานทางการแพทย์: Formlabs ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ Formlabs เป็นผู้จัดหาเครื่องมือและวัสดุที่สามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย แต่ไม่ได้รับรองความปลอดภัยหรือความมีประสิทธิภาพในเครื่องมือที่ผลิตจากเครื่องของ Formlabs สินค้าของ Formlabs บางอย่างเช่น “biocompatible” resins ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่กำหนด และข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องอาจถูกระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค และได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดพิธีการสำหรับมาตรฐานและข้อกำหนดนั้นๆ Biocompatible resins เป็นสินค้าพิเศษ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้แพทย์ใช้งานโดยเฉพาะ และต้องใช้งานตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • การดัดแปลง: ห้ามดัดแปลง — เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs ถูกกำหนดให้ใช้งานอย่างที่เป็นอยู่ การดัดแปลงเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยลายลักษณ์อักษรจาก Formlabs จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง และอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายใช้การไม่ได้ นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างการอีกด้วย
 • คู่มือการใช้งาน: อ่านและทำความเข้าใจในคู่มือการใช้งาน และข้อแนะนำความปลอดภัย ก่อน เริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ หากละเลยอาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
ระวัง:

 • อันตรายจากการยก: เครื่องพิมพ์อาจจะสร้างความยากลำบากในการยกด้วยคนๆ เดียว โปรดพิจารณาถึงน้ำหนัก และขนาดของเครื่องพิมพ์ก่อนขนย้าย และติดตั้ง
 • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว: เครื่องพิมพ์ของ Formlabs ประกอบด้วยมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้ อย่าเปิดฝาครอบจนกว่าจอภาพจะแสดงข้อความว่าการพิมพ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เครื่องพิมพ์ของ Formlabs มีระบบป้องกันเมื่อฝาครอบถูกเปิด เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงาน แต่หากระบบเกิดความผิดพลาด หรือขัดข้องอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกหนีบอัดหรือพันกันก็ได้ 

เลเซอร์

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เป็นสินค้าที่มีเลเซอร์ซึ่งอยู่ใน Class 1 ซึ่งปลอดภัยกับดวงตาตลอดเวลาในสภาวะการทำงานปรกติ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการสัมผัสแสงเลเซอร์โดยไม่ตั้งใจ

เอกสารรับรองเกี่ยวกับแสงเลเซอร์

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
 • IEC 60825-1:2007
 • EN 60825-1:2007
 • FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
 • IEC 60825-1:2014
 • EN 60825-1:2014
 • FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

 

คำเตือน:

 • การบำรุงรักษาที่ไม่ได้รับอนุญาต: Class 1 Laser Product (diode: 405nm; max output: 250 mW). การถอดฝาปิดตัวเครื่องจะต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจาก Formlabs หรือโดยผู้จำหน่ายผู้ได้รับการรับรองเท่านั้น ถอดสายไฟฟ้าออกจากตัวเครื่องก่อนทุกครั้งที่จะถอดฝาตัวเครื่องออก

 

ระวัง:

 • การสัมผัสรังสี: การใช้งาน หรือการปรับเปลี่ยน หรือการกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ถูกกำหนดไว้อาจเสี่ยงต่ออันตรายจากการสัมผัสรังสีเลเซอร์ (class 3B).

Isopropyl alcohol (IPA)

IPA ทำละลายเรซิ่นเหลวได้ ทำให้มันสามารถล้างโมเดลที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เสร็จแล้วและใช้ล้างเรซินที่หกเลอะ โปรดทำตามคำแนะนำในการจัดการ การเก็บรักษา และการกำจัด IPA

อันตราย:

 • อันตรายจากไฟ: IPA เป็นสารไวไฟ โปรดเก็บในภาชนะที่ปิด และเก็บให้ห่างจากเด็ก
ระวัง:

 • การกำจัด: อ้างอิง Safety Data Sheet (SDS) และ ขั้นตอนการกำจัด IPA ของหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน
 • การระคายเคืองผิวหนัง และการสูดดม: ใส่ถุงมือป้องกันไว้เสมอ และทำงานในที่ ๆ อากาศถ่ายเทสะดวก

เรซิน

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs พิมพ์ขึ้นรูปงานโดยใช้เรซินแบบโพลีเมอร์เหลวไวแสง โปรดตรวจสอบเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) และอ้างอิงข้อมูลในนั้นเพื่อความเข้าใจการจัดการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรซินของ Formlabs 

คำเตือน:

 • อันตรายจากความเป็นพิษ: ห้ามกินเรซินเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของเหลว หรือของแข็ง หากกลืนเข้าไปให้พบแพทย์โดยทันที ติดต่อ ChemTel ตามข้อมูลด้านล่างได้ 24 ชั่วโมง
  • อเมริกาเหนือ: +1 800 255 3924
  • ทั่วโลก: +01 813 248 0585
  • Reference Contract Number: MIS4707563
 • ความปลอดภัยทั่วไป: โปรดตรวจสอบเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) และอ้างอิงข้อมูลในนั้นเพื่อความเข้าใจการจัดการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรซินของ Formlabs ในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเรซิน ให้อ้างอิง SDS และไปพบแพทย์ในทันที
 • การระคายเคืองผิวหนัง: เรซินทำให้ระคายเคืองผิวหนัง หรือทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โปรดใส่ถุงมือป้องกันทุกครั้งเมื่อทำงานกับเรซิ่นเหลว หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำ และสบู่นาน ๆ
ระวัง:

 • อันตรายจากเรซินหก (ถาดเรซิน): เรซิ่นอาจจะหกออกมาจากถาดหากเอียงถาดมากกว่า 5-10° ให้ถือถาดเรซินให้ได้ระดับด้วยสองมือ ในการตรวจสอบและทำความสะอาดด้านใต้ถาด ให้เทเรซินออกก่อนเพื่อป้องกันการไหลเลอะเทอะ
 • อันตรายจากเรซินหก (ขวดเรซิน): อย่าแกะวาล์วยางใต้ขวดออก วาล์วนี้จะควบคุมการไหลของเรซิน หากแกะออกจะทำให้เรซินไหลไม่หยุด และทำลายเครื่องพิมพ์อย่างรุนแรง ซึ่งไม่อยู่ในการรับประกัน

เครื่องมือ

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs มาพร้อมกับเครื่องมือหลายชิ้น เครื่องมือเหล่านี้มีความแหลมคมซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง

ระวัง:

 • อันตรายจากการถูกบาด: การใช้เครื่องมือที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ เช่นคีมตัด เหล็กขูด ฯลฯ บนพื้นผิวที่ลื่น เช่น แท่นพิมพ์ที่มีเรซินเหลวเคลือบอยู่ อาจทำให้พลาดบาดเจ็บได้ ให้หันด้านที่มีคมของเครื่องมือออกจากตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตัด หรือแซะชิ้นงาน
 • อันตรายจากการบาดเจ็บที่ดวงตา: การตัด support บางครั้งอาจเกิดการแตกหัก และมีการกระเด็นมาถูกดวงตา โปรดสวมใส่แว่นนิรภัย และถุงมือเพื่อป้องกัน

การบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นประจำ และอาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ้างเป็นครั้งคราว โปรดทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำเกี่ยวกับความความปลอดภัยเมื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

อันตราย:

 • อันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าดูด: การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ขณะที่ยังเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอยู่มีความเสียงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ห้ามถอดฝาครอบด้านหลังเครื่องเมื่อเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอยู่
คำเตือน:

 • การตรวจสอบดูแล: Formlabs ได้เตรียมข้อมูลแนะนำให้กับผู้ที่คุ้นเคย และไม่คุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ในการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เครื่องพิมพ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับการรับรอง และอบรมแล้วเท่านั้น
 • การดัดแปลง: ห้ามเปิดฝาครอบเครื่อง และ/หรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจาก Formlabs หรือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้ง ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเปิดฝาครอบเครื่อง และ/หรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์ควรทำโดยผู้มีความชำนาญ ภายใต้คำแนะนำจาก Formlabs หรือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งเท่านั้น
 • การบำรุงรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต: การถอดชิ้นส่วน หรือการซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย และทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และใช้เครื่องมือเท่าที่แนะนำไว้เท่านั้น
 • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว: ถอดสายไฟฟ้าออกก่อนเสมอก่อนเริ่มทำการบำรุงรักษา ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและ lead screws อาจทำให้เกิดอันตรายจากการบดอัด หรือการพันกันได้

การรบกวนจากคลื่นวิทยุ

ข้อสังเกต:

อุปกรณ์นี้ได้ทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ Class B digital device เป็นไปตาม CFR Title 47, Part 15 of FCC Rules ข้อกำหนดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการรบกวนเมื่ออุปกรณ์นี้เปิดใช้งานในพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์นี้ก่อกำเนิด ใช้งาน และแผ่คลื่นพลังงานวิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้งานอาจเกิดการรบกวนอย่างมากกับการสื่อสาร การใช้งานอุปกรณ์นี้ภายในที่พักอาศัยอาจเกิดการรบกวนซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแก้ไขด้วยตัวเอง