Receiving and unboxing your Form 3/Form 3B

การติดตั้ง และการแกะกล่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

This article applies to Form 3, Form 3B

 

ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ ข้อมูลการแกะกล่อง ติดตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณจะได้รับแสดงไว้ที่นี่แล้ว

Form 3 Unboxing – Let’s Begin

ชุด Form 3/Form 3B ประกอบด้วย:

ในชุดมาตรฐานของ Form 3/Form 3B จะถูกส่งมาหลายกล่อง ประกอบด้วย: Printer-เครื่องพิมพ์, Finish Kit-ชุดล้าง, Resin Tank-ถาดเรซิน, และ Build Platform-แท่นพิมพ์. ซึ่ง Resin Tank, Build Platform, และ อุปกรณ์เพิ่มเติมจะถูกแยกส่งเป็นกล่องต่างหากจากเครื่องพิมพ์

From left, the three standard shipment boxes: Resin Cartridge, Printer, and Finish Kit.

ขนาด และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ:

FORM 3/FORM 3B PRINTER FORM 3/FORM 3B FINISH KIT RESIN CARTRIDGE FORM 3/FORM 3B RESIN TANK FORM 3/FORM 3B BUILD PLATFORM
Dimensions 22.5 × 20 × 27 in

(57 × 51 × 69 cm)

8 × 8 × 9 in

(46 × 23 × 23 cm)

9.5 × 8 × 3 in

(24 × 20 × 8 cm)

14 × 11.8 × 3.3 in

(35 × 30 × 8 cm)

7 × 6.75 × 3 in

(18 × 17 × 8 cm)

Weight 50 lb

(22.7 kg)

6.6 lb

(3 kg)

3.3 lb

(1.5 kg)

3.1 lb

(1.4 kg)

1.5 lb

(0.67 kg)

Contents Form 3/Form 3B printer see Finish Kits single cartridge single resin tank single build platform

ข้อสังเกต: สายไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ และสาย USB จะอยู่ที่ฝาครอบโฟมภายในเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B

ก่อนทำการติดตั้งเครื่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

เตรียมพื้นที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ พร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็น

  1. เลือกสถานที่ที่มั่นคง ผิวเรียบได้ระดับเพื่อวางเครื่อง Form 3/Form 3B เผื่อพื้นที่อย่างน้อย กว้าง 16 นิ้ว (41 ซม.) ลึก 21 นิ้ว (53 ซม.) และสูง 31 นิ้ว (79 ซม.) เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเผื่อพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อวางชุดล้างด้วย
  2. ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม PreForm
  3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น:
    • กระดาษทิชชู่
    • แอลกอฮอล์ชนิด Isopropyl alcohol (ความเข้มข้น 90% หรือสูงกว่า)
  4. เตรียมพื้นที่ที่สะอาด แห้ง และห่างจากแสงแดดส่องถึง เพื่อเก็บถาดเรซิน และขวดเรซิน

Isopropyl alcohol เป็นสารที่แนะนำให้ใช้ในการล้างงานพิมพ์ และทำความสะอาดเรซินเหลวหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว ควรมีกระดาษทิชชู่ไว้เสมอเพื่อใช้ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และในการพิมพ์

การแกะกล่องเครื่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

บรรจุภัณฑ์ของ Form 3/Form 3B ถูกออกแบบให้สามารถปกป้องเครื่องพิพม์ของคุณในระหว่างการขนส่ง

เคล็ดลับ:

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อการขนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ การรับการบริการในช่วงรับประกันจำเป็นต้องใช้กล่องเดิมเครื่องพิมพ์นั้นด้วย

  1. เปิดกล่องจากด้านบน
  2. นำโฟมด้านบนออก จะมีคู่มือฉบับย่อ และข้อมูลความปลอดภัย

      3.ใช้มือจับช่องที่เตรียมไว้แล้วยกเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

       4. นำเครื่องพิมพ์ออกจากถาดรอง แล้ววางลงบนพื้นที่ๆ เตรียมไว้

       5. แกะพลาสติกที่หุ้มตัวเครื่องออก

       6. เปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องพิมพ์

       7. ภายในเครื่อง Form 3/Form 3B จะมีเดือยที่ทำหน้าที่ยึดชุด Light Processing Unit หรือ LPU ให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนส่ง ตัวถังของ LPU จะอยู่ในตัวเครื่องชิดกับด้านขวาของเครื่อง ให้มองหาเดือยสีฟ้าที่อยู่ ติดกับตัวถังของ LPU

        8. อ่านข้อความบนสติกเกอร์ที่ปิดทับ LPU แล้วแกะสติกเกอร์ออกได้

        9. คลายเกลียวของ thumb screws ทั้งสองอัน และนำเดือยสีฟ้านั้นออกมา เก็บ thumb screws และเดือยไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์

      10. เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟในบ้าน เครื่องพิมพ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอแสดงผล เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ติดตั้งชุดล้าง และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

ชื่อประจำเครื่อง

เครื่องพิมพ์ของ Formlabs ทุกเครื่องจะมีชื่อประจำเครื่องแทนที่จะเป็นหมายเลขประจำเครื่อง ชื่อประจำเครื่องนี้จะใช้ในการระบุตัวเครื่อง และใช้ตรวจสอบประวัติการใช้งาน การขาย การซ่อม และช่วยแยกแยะในกรณีที่มีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่ายขององค์กร ชื่อประจำเครื่องจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องโดยมีรูปแบบดังนี้ “AdjectiveAnimal.”

สำหรับเครื่อง Form 3/Form 3B จะแสดงที่จอแสดงผลด้วย วิธีการเปิดดูโดยแตะที่รูปเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Your Printer ชื่อประจำเครื่องจะแสดงที่มุมบนขวาของจอแสดงผล