ระบบจ่ายเรซิน

ระบบจ่ายเรซิน

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs มีระบบจ่ายเรซินอัตโนมัติในระหว่างที่เครื่องกำลังพิมพ์อยู่ โดยระบบจะตรวจสอบว่ามีการใช้เรซินไปเท่าไหร่แล้ว เมื่อเริ่มต้นพิมพ์เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบชนิดของเรซินในขวด และในถาดให้ตรงกัน และต้องตรงกับที่กำหนดไว้ในโปรแกรม PreForm อีกด้วย เครื่องจะตรวจสอบอีกว่าเรซินที่มีอยู่เพียงพอกับการพิมพ์งานนั้นๆ หรือไม่ ทั้งหมดนี้ช่วยให้กระบวนการพิมพ์มีความสม่ำเสมอ สะอาด และลดโอกาสความผิดพลาดได้มากกว่าการเติมเรซินด้วยมือ

ขวดเรซิน (Resin cartridges)

เรซินของ Formlabs จะบรรจุมาในขวดซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ และจ่ายเรซินในระหว่างการพิมพ์เป็นไปโดยไม่ต้องมาคอยตรวจสอบด้วยตัวเอง

ที่ใต้ขวดเรซินจะมี ID chip ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองแผ่น ID chip นี้จะถูกโปรแกรมด้วยชนิดของเรซิน และสามารถบอกปริมาตรของเรซินที่เหลืออยู่ในขวด 

เมื่อใส่ขวดเรซินลงไปในช่องหลังเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเริ่มพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะอ่าน ID chip นั้นว่าเรซินในขวดตรงกับถาดเรซินที่ใส่อยู่ และข้อมูลในไฟล์ .FORM หรือไม่

ในระหว่างพิมพ์ ระบบจ่ายเรซินจะบันทึกปริมาณของเรซินที่ใช้ไปลงใน ID chip ช่วยให้เครื่องพิมพ์รู้ว่ายังมีเรซินเหลือในขวดเท่าไหร่ และพอที่จะใช้ในการพิมพ์งานนั้นๆ หรือไม่

ข้างๆ ID chip คือ bite valve หรือหัวจ่ายเรซินมีลักษณะเป็นยาง เมื่อมันถูกกดช่องจ่ายเรซินจะเปิดออกเล็กน้อย และเมื่อฝาปิดด้านบนถูกเปิดออก จะมีเรซินไหลออกมาจากช่องนี้ไปยังถาดเรซิน

โปรดดูแลรักษา ID chip และ bite valve ให้สะอาด เพื่อให้การจ่ายเรซินเป็นไปอย่างถูกต้องตลอดอายุการใช้งาน

ถาดเรซิน

ถาดเรซิน หรือ Resin tanks จะทำหน้าที่เป็นภาชนะรองรับเรซินในระหว่างการพิมพ์ เรซินในถาดจะถูกใช้ไปในทุกๆ ชั้นที่พิมพ์เสร็จ เครื่องพิมพ์จะทำการเติมเรซินจากขวดลงในถาดให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ถาดเรซินจะมี ID chip เช่นเดียวกับขวดเรซิน มันจะเก็บข้อมูลว่าถาดนั้นใช้กับเรซินชนิดใด (ในกรณีที่ถาดนั้นถูกใช้งานไปแล้ว) รวมถึงประวัติการใช้งาน หากถาดนั้นยังไม่เคยถูกใช้งาน ข้อมูลจะถูกบันทึกลงไปเมื่อมีการใช้งานครั้งแรก

ID chip ในถาดเรซินแบบมาตรฐานของเครื่อง Form 2
ID chip ในถาดเรซินแบบมาตรฐานของเครื่อง Form 2
ID chip ในถาดเรซินของเครื่อง Form 3/Form 3B
ID chip ในถาดเรซินของเครื่อง Form 3/Form 3B

โปรดดูแลรักษา ID chip (ของ Form 2 standard resin tank, Form 2 Resin Tank LT, หรือ Form 3/Form 3B resin tank) ให้สะอาด เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถอ่านข้อมูลใน ID chip และทำงานได้อย่างสมบูรณ์

การตรวจสอบเรซิน

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับของเรซิน (เรียกว่า LevelSense) ซึ่งจะวัดปริมาณของเรซินในขณะที่พิมพ์ เมื่อระดับของเรซินลดต่ำลง เครื่องพิมพ์จะทำการเติมเรซินลงในถาดโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่เรซินไม่หมดไปจากขวด เครื่องพิมพ์จะไม่มีการหยุดรอ หรือเกิดความเสียหายกับงานพิมพ์เพราะเรซินไม่เพียงพอ

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
แผงวงจร LevelSense ในเครื่องรุ่น Form 2 จะอยู่ด้านหลังถาดเรซิน บริเวณฐานของเสาแกน Z ทำหน้าที่วัดระดับของเรซินในถาด แผงวงจร LevelSense ในเครื่องรุ่น Form 3/Form 3B จะอยู่ด้านหลังถาดเรซิน บริเวณมุมซ้ายล่างของเครื่องพิมพ์

แผงวงจร LevelSense ตรวจสอบระดับของเรซินโดยใช้ลูกลอย ซึ่งอยู่ช่องด้านซ้ายของถาดเรซิน

การจ่ายเรซิน

ที่พื้นของช่องรับขวดเรซินจะมีตัวอ่านข้อมูลจาก ID chip ของขวดเรซิน และก้านกดสปริงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

ก้านกด และชุดจ่ายเรซินที่พื้นของช่องรับขวดเรซินของเครื่อง Form 2 –รูปเล็ก: ตัวอ่านข้อมูลจาก ID chip

เมื่อเครื่องพิมพ์รัข้อมูลจาก LevelSense แล้วเห็นว่าต้องเติมเรซินในถาดแล้ว มันจะส่งสัญญาณไปยังก้านกดให้ไปดันหัวจ่ายเรซินที่อยู่ใต้ขวดเรซิน เมื่อเรซินไหลลงในถาดจนพอแล้ว ก้านกดก็จะดีดกลับ ปิดช่องจ่ายเรซินก็จะไม่มีเรซินไหลออกมาโดยไม่ตั้งใจ