ลูกค้า: SK Jewelry Factory

ลูกค้า: SK Jewelry Factory

ขอขอบคุณ SK Jewelry Factory
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ DLP Printer ยี่ห้อ MiiCraft 125 ไปใช้ในการผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

3D Printer : MiiCraft125

8w sk jewelry mii125_170614_0013 sk jewelry mii125_170614_0002 sk jewelry mii125_170614_0003 sk jewelry mii125_170614_0004 sk jewelry mii125_170614_0007 sk jewelry mii125_170614_0010 sk jewelry mii125_170614_0012