fbpx

ลูกค้า: โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง

ลูกค้า: โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง

ขอขอบคุณ บริษัทโชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max450 ไปช่วยในการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก

3D Printer : Fullscale Max450

new_head_02 โชคนำชัย_170612_0001 โชคนำชัย_170612_0007 โชคนำชัย_170612_0003 โชคนำชัย_170612_0005