Update: FlashPrint 3.17.0

Update: FlashPrint 3.17.0

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม FlashPrint อยู่ สัปดาห์นี้เพิ่งมีปรับปรุงเป็น Version 3.17.0 โดยมีรายการที่ปรับปรุงแก้ไขดังนี้

Capture

 1. ปรับปรุง Line-Support ให้แกะได้ง่ายขึ้น พร้อมเพิ่มตัวเลือกเพื่อปรับแต่งใน Expert Mode
 2. เพิ่ม Strength Infill ใน Expert Mode สามารถเพิ่มชั้นที่เป็นเนื้อพลาสติกเต็มพื้นที่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโมเดล
 3. เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนย้าย และบันทึกไฟล์งานประเภท SLC พร้อมการแสดงผลที่ดีขึ้น
 4. ปรับปรุง Wall ให้ช่วยกำจัดเส้นพลาสติกที่ย้อยลงมาให้ดียิ่งขึ้น (ในการพิมพ์โดยใช้สองหัวพิมพ์พร้อมกัน
 5. ย้ายคำสั่ง Surface to Platform ไปยังปุ่ม Rotate
 6. พัฒนาความเร็วในการ Slice ให้เร็วขึ้นในไฟล์ที่มีรายละเอียดมากๆ โดยเฉพาะเครื่อง Flashforge Hunter
 7. ปรับปรุงการสร้าง Support ที่มากเกินไปของเครื่อง DLP ในบางไฟล์
 8. แก้ปัญหาหน้าจอตั้งต้นอยู่นอกพื้นที่โปรแกรม
 9. แก้ปัญหาของเครื่อง Inventor II .ใน Expert Mode
 10. แก้ปัญหาการ Update Firmware ของ Creator Pro
 11. แก้ปัญหาที่บางไฟล์ไม่สามารถบันทึกในรูปแบบ 3MF ได้
 12. ปรับปรุงและแก้ปัญหาอื่นๆ

ลองโหลดมาใช้กันดูครับ โหลดที่นี่

Capture 2