ลูกค้า : PC Dental Lab MiiCraft125 เครื่องที่2

ลูกค้า : PC Dental Lab MiiCraft125 เครื่องที่2

ขอขอบคุณ บริษัท PC DENTAL LAB
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer เครื่องที่สอง ไปเพิ่มปริมาณการผลิต ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม โมเดลฟัน, เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน

บริษัทใหม่ ใหญ่โต มีมาตรฐาน สมกับที่เป็นบิ๊ก 1 ใน 3 ของประเทศ

3D Printer : MiiCraft125

2437

2439

2540

2541