ลูกค้า : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

3D Printer : FullScale Max300
logo จภ. สี [Converted]ม.วลัยลักษณ์_170605_0003 ม.วลัยลักษณ์_170605_0001