ลูกค้า : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลูกค้า : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan-S ไปใช้ในการศึกษางานด้านการแพทย์ เพื่อการพัฒนา ทำการวิจัย และสอนนักศึกษาต่อไป

3D Scanner: Einscan-S

normal_LogoMedOrมอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0015 มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0011 มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0008 มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0005มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0004 มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0001 มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0009 มอ.สงขลา คณะแพทย์_170602_0010