fbpx

ลูกค้า : โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ลูกค้า : โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ขอขอบคุณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer ไปใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน

3D Printer : Flashforge Dreamer

logo ยานนาเวศ_170602_0005 ยานนาเวศ_170602_0001 ยานนาเวศ_170602_0002 ยานนาเวศ_170602_0003