Support – Gweike Cloud

Support – Gweike Cloud

Download  – โปรแกรม Gweike Cloud Basic ที่นี่ <— สามารถใช้ได้ 2 โปรแกรม คือ 1. Gweike cloud Offline / 2.Lightburn (Pay License)

Download  – คู่มือ Gweike Cloud ที่นี่ <—

การเริ่มต้นใช้งาน Ray X การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

1. การแกะกล่อง และติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ การปรับระยะโฟกัส
2. การใช้งานโปรแกรม Lightburn และการคาริเบรตชั่นกล้อง
**โปรแกรมนี้ ไม่ใช่โปรแกรมฟรี **3. การใช้งานโปรแกรม Gweike Cloud Offline (ความแตกต่างระหว่าง Bitmap และ Vector Files)

4. การใช้งานโปรแกรม Gweike Cloud Onlineวิธีทำความสะอาดประจำวัน


วิธีทำความสะอาดประจำปี / 6 เดือน


– หมั่นตรวจเช็คการเคลื่อนที่ตามแนวแกนต่างๆ เพื่อให้การเคลื่อนสมบูรณ์ไม่สะดุด อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง