Support – Gweike Cloud

Support – Gweike Cloud

Download  – โปรแกรม Gweike Cloud Basic ที่นี่ <— สามารถใช้ได้ 2 โปรแกรม คือ 1. Gweike cloud Offline / 2.Lightburn (Pay License)

Download  – คู่มือ Gweike Cloud ที่นี่ <—

การเริ่มต้นใช้งาน Ray X การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

1. การแกะกล่อง และติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ การปรับระยะโฟกัส

ARVE Error: src mismatch
provider:    youtube
url: https://www.youtube.com/watch?v=Zl-HFd0KO_A&t=63s

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Zl-HFd0KO_A?start=63&feature=oembed
src mod: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Zl-HFd0KO_A?start=63
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Zl-HFd0KO_A
2. การใช้งานโปรแกรม Lightburn และการคาริเบรตชั่นกล้อง
**โปรแกรมนี้ ไม่ใช่โปรแกรมฟรี **3. การใช้งานโปรแกรม Gweike Cloud Offline (ความแตกต่างระหว่าง Bitmap และ Vector Files)

4. การใช้งานโปรแกรม Gweike Cloud Onlineวิธีทำความสะอาดประจำวัน

ARVE Error: src mismatch
provider:    youtube
url: https://www.youtube.com/watch?v=SrvtRe2XR7A&t=4s

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/SrvtRe2XR7A?start=4&feature=oembed
src mod: https://www.youtube-nocookie.com/embed/SrvtRe2XR7A?start=4
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/SrvtRe2XR7A


วิธีทำความสะอาดประจำปี / 6 เดือน


– หมั่นตรวจเช็คการเคลื่อนที่ตามแนวแกนต่างๆ เพื่อให้การเคลื่อนสมบูรณ์ไม่สะดุด อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง