คลิปก้ามปู จัดระเบียบล็อคท่อ PVC (Claw clip) 3D Printer

คลิปก้ามปู จัดระเบียบล็อคท่อ PVC (Claw clip) 3D Printer

วันนี้ผมจะพาทุกคนมาออกแบบของใช้ในการทำบ้านกันครับ เป็นวัสดุอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่ไว้ใช้ในการวางท่อเดินสายไฟ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า คลิปก้ามปู (Claw clip) เป็นตัวยึดติดกับกำแพงโดยการใช้น็อตใส่เข้าไปตรงรูเพื่อยึดติดกับ กำแพงครับ อันนี้ผมจะวัดขนาดและเขียนขึ้นมาใหม่ครับ เราไปดูการเขียนแบบ 3D กันครับ 

ขั้นตอนที่ 1

  • โดยขั้นตอนนี้เราจะใช้โปรแกรม Solid edge ในการเขียนแบบ 3D ขึ้นมาใหม่ครับ โดยขนาดเราสามารถปรับเลี่ยนได้อีกตามขนาดท่อ หรือน็อต ที่เราต้องการใช้งานครับ จากนั้นให้กด Save as ตั้งค่าหน่วยเป็นมิลลิเมตร และ เป็นไฟล์นามสกุล Stl. 

ขั้นตอนที่ 2

  • ให้เรานำไฟล์ Stl. ที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 มาเข้าโปแกรมของเครื่องพิมพ์ 3D มีชื่อว่าโปรแกรม Flashprint5 
  • ตั้งค่าโปรไฟล์เป็นรุ่นที่เราใช้ โดยเครื่องนี้มีชื่อรุ่นว่า Adventurer4 pro เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่พึ่งเข้ามา อยากรู้รายละเอียดคลิกที่ นี้ ได้เลยครับ 
  • จากนั้นผมทำการตั้งค่าลดความเร็วลงตามความเหมาะสมตามขนาด และความซับซ้อนของ โมเดลครับ
  • กดคำสั่ง Slice เพื่อประมวลผล หลังจากนั้นสามารถเลือกการสั่งงานผ่านได้ทั้ง USB และ WiFi 

ขั้นตอนที่ 3

  • นำคลิปก้ามปูที่พิมพ์เสร็จแล้ว แกะออกจากแผ่นถาดชิ้นงาน
  • หากบ้างงานที่จะต้องมีการใส่ซัพพอร์ต จะต้องทำการแกะออกด้วยครับ
  • เช็คตรวจสอบชิ้นงานก่อน ว่าสมบูรณ์หรือไม่ 
  • หากชิ้นงานสมบูรณ์แล้ว สามารถนำไปทดสอบใช้จริงได้เลยครับ
คลิปก้ามปู กับ คลิปก้ามปูที่พิมพ์จากเครื่อง 3D

ข้อแนะนำ หากนำไปทดสอบใช้ครั้งแรก อาจจะมีความไม่พอดีคลาดเคลื่อนได้จากการหดหรือขยายตัวขเองเส้นพลาสติกที่เราใช้ อาจจะต้องมีการปรับขนาดและพิมพ์ใหม่ครับถือเป็นเรื่องปกติครับที่อาจพบเจอได้

ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ