การใช้เครื่องมือ Blur Brush, ซ่อนจุดที่ไม่พึงประสงค์ ใน Matterport

การใช้เครื่องมือ Blur Brush, ซ่อนจุดที่ไม่พึงประสงค์ ใน Matterport

บทความนี้ เป็นการซ่อนจุดที่ไม่พึงประสงค์ใน Matterport ไม่ว่าจากกรณีเรื่อง กฏหมายความเป็นส่วนตัว Private Policy (ควรจะเบลอหน้า บุคคลที่สาม) หรือ บางส่วนที่ถ่ายติดความลับทางธุรกิจที่ไม่อยากโชว์ให้คนอื่นดู หรือ ป้ายทะเบียนรถทะเบียนบ้านเป็นต้น สำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ว่า ใครอยากดูศูนย์ความรู้เรื่อง Matterport ทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี่ครับ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Learn Matterport 

  • Auto Face Blur เป็นเครื่องมือที่ดี แต่บางครั้งก็เบลอสิ่งที่เราไม่ต้องการ คือเป็นหน้าคน AI จะทำการเบลอไปหมดเลย
  • Blur Brush เมื่อทำไปแล้วย้อนกลับไม่ได้ จุดที่เราทำเบลอแล้ว Apply ไปแล้วจะย้อนกลับไม่ได้
  • Hide เป็นเครื่องมือที่ดีในไม่แสดงส่วนที่พึงประสงค์ ความลับของบริษัท แต่แนะนำให้สแกนเก็บให้หมดก่อน เพื่อให้ได้ Space ที่ครบถ้วน แล้วค่อยไปไล่ปิดทีหลัง

คำถาม Free Account จะเป็นเจ้าของหลายสถานที่ได้ไหม?

ถามว่าจะเป็นเจ้าของหลายสถานที่ได้ไหม ขอตอบว่าได้ครับ สำหรับ Free Account เรามีสิทธิโชว์งานเราได้แค่ 1 Space (1 Active Space) แต่เราจะเป็นเจ้าของกี่ เป็น 100Space ก็ได้  โดยเราสามารถทำการ Achieve Space ที่ยังไม่ต้องการแสดงผล เหมือนปิดการมองเห็นไปก่อนได้

คำถาม ดูอย่างไงเราว่าเป็น Free Account / Pro / Business

เราสามารถดูว่าตอนนี้เราเป็นสมาชิกแบบไหนโดยการ Login ดูเข้าที่หน้า “Dashboard”

  • ตรงขวาบนจะบอกว่าเป็น Account แบบ Free / Pro / Business
  • หรือดูจากจำนวน Space ที่เรามีก็ได้ Free มี 1 Space / Professional มี 25 Space / Business มี 125 Space