ขอขอบคุณ พี่โด่ง มารับเครื่อง 3D scanner  HP 3D Structured Light Scanner Pro S3 ไปช่วยงานให้มีความสะดวก และมีคุณภาพสูงขึ้น

3D Scanner: HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

David_170512_0005 David_170512_0004 David_170512_0001 David_170512_0003

Tagged with →  
Share →