ลูกค้า : TFP Industrial

ลูกค้า : TFP Industrial

ขอขอบคุณ TFP Industrial

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max400 เพื่อใช้ในการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์คุณภาพสูง

3D Printer : FullScale Max400
logoTFP ทำชิ้นส่วนรถ_170511_0001 TFP ทำชิ้นส่วนรถ_170511_0003 TFP ทำชิ้นส่วนรถ_170511_0006 TFP ทำชิ้นส่วนรถ_170511_0009