ลูกค้า : Project Innovation 5*Finder

ลูกค้า : Project Innovation 5*Finder

ขอขอบคุณ บริษัท Project Innovation
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Finder ไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน จัดคอร์สอบรมให้นักเรียน สำหรับการใช้งาน 3D Printer ต่อไป

3D Printer : Flashforge Finder 

project invovation 6_170505_0006

project invovation 6_170505_0009

project invovation 6_170505_0011