fbpx

ลูกค้า : K Dental Lab (KDL)

ลูกค้า : K Dental Lab (KDL)

ขอขอบคุณ บริษัท K Dental Lab
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม โมเดลฟัน, เพื่อการจัดฝันครอบฟัน

3D Printer : MiiCraft125

KDL mii125_170512_0003

KDL mii125_170512_0013

KDL mii125_170512_0011

KDL mii125_170512_0008