ข้อดีของการพิมพ์ 3 มิติ ในการศึกษา

ข้อดีของการพิมพ์ 3 มิติ ในการศึกษา

การพิมพ์ 3 มิติเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เปลี่ยนการเรียนรู้ไปอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงเปลี่ยนเกมสำหรับนักเรียน แต่สำหรับครูด้วย มาดูกันว่าการพิมพ์ 3 มิติ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างไร

1.สร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

เนื่องจากการพิมพ์ 3 มิติ เกี่ยวกับข้องกับการสร้างวัตถุโดยการออกแบบและการสังเกต นักเรียนจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างถี่ถ้วนตลอดกระบวนการทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนซึมซับข้อมุลได้มากกว่าการฟังอาจารย์บรรยาย

ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ นักเรียนสามารถออกแบบโครงสร้างของตนเองพิมพ์ 3 มิติแยกชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ถอดชิ้นส่วนแล้วประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้ง การใช้วิธีนี้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่อยู่ในมือได้ดีขึ้น นักเรียนสามารถสามารถใช้สมองในการทำงานโดยใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรคืในการออกแบบโมเดล 3 มิติ

 

2.ทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นด้วยโมเดล 3 มิติ

การพิมพ์ 3 มิติ มีข้อดีมากมายที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการศึกษาและเร่งการเรียนรู้ในห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้แบบจำลอง 3 มิติเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากรูปร่างสามารถรับรู้ได้ดีกว่ารูปภาพ

 


3.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนสามารถระเบิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาผ่านการพิมพ์ 3 มิติ นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบเพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนพร้อมรายละเอียดที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการพัฒนาทัษะการแก้ปัญหาของพวกเขา

เมื่อสร้างโมเดล 3 มิติคุณอาจต้องหามุมที่ถูกต้องเพื่อสร้างโมเดล 3 มิติที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ นักเรียนสามารถฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการออกแบบที่ต้องการด้วยวิธีนี้ นี่คือแนวทางนำความคิดของพวกเขาออกมาสู่ชีวิตจริงได้อย่างดายด้วยการช่วยเหลือของการพิมพ์ 3 มิติ

 

4.ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้

การพิมพ์ 3 มิติเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหนรับหลักสูตรใดๆในห้องเรียน วิชาต่างๆ เช่น ชีววิทยา สามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนได้ ในวิชาชีววิทยาการพิมพ์ 3 มิติสามารถช่วยให้นักศึกษากายวิภาคของมนุษย์ตั้งแต่สมองไปจนถึงหัวใจ ไปจนถึงกระดูกการพิมพ์ 3 มิติยังมีประโยชนืสำหรับนักเรียนและครูชีววิทยาอีกด้วย

นอกจากนี้ การพิมพ์ 3 มิติ ยังรวมเข้ากับคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อใ้ห้นักเรียนสามารถฝึกฝนแนวคิดเกี่ยวกับการวัดได้ นี่เป็นเพียงไม่กี่วิธีที่การพิมพ์ 3 มิติ สามารถหลอมรวมเข้ากับห้องเรียนได้

 

 

โมเดลในทางการแพทย์

5.การมีส่ววนร่วมทางดิจิทัล

การเติบโตของกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนมากในรูปแบบพบกับความขัดแย้งเมื่อเด็กมีส่วนร่วม บางคนโต้แย้งว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในการเรียนรู้แนวคิดต่างๆอย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนผ่านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลด้วยการเรียนรู้แบบ 3 มิติ

นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น photogrammetry  และ  CAD design ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการออกแบบ 3 มิติ ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ได้อย่างรวดเร็ว ทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการในพื้นที่การทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มันจะเป็นประโยชน์ถ้าพวกเขาได้รันทักษะเหล่านี้ตั้งแต่อายุยังน้อย

 

 

การออกแบบเชิงวิศวกรรม Computer-Aided Design (CAD)

6.ให้นักเรียนมีทักษะที่มีประโยชน์

ด้วยโลกที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทการเรียนรู้ทักษะทุกประเภทจึงเป็นสิ่งสำคัญ การพิมพ์ 3 มิติ จึงต้องมีความชำนาญอย่างมาก นักเรียนจำเป็นเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และซอฟต์แวร์สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ

พวกเขายังจำเป็นต้องรู้การใช้งานตัวเครื่องและแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดของการพิมพ์ 3 มิติ พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เมื่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติไม่ทำงาน

 

ซอฟแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 

อุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพื 3 มิติ

สรุป

ในยุคดิจิทัลนี้ การพิพ์ 3 มิติมีประโยชน์ในสภาพการเรียนรู้ไ่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อครูที่ได้สอนในสภาพแวดล้อมที่ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมีราคาไม่แพงมาก โรงเรียนควรเริ่มนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ฃ

creadit. phrozen