ทำกล่องใส่เอกสาร จากเครื่องตัดเลเซอร์กันครับ

ทำกล่องใส่เอกสาร จากเครื่องตัดเลเซอร์กันครับ

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้ 3DD Digital Fabrication มีไอเดีย การทำกล่องจากแผ่นอคิลิคมาฝากกันครับ โดยเราต้องมีไฟล์ที่ออกแบบสำหรับการทำกล่องมาก่อน โดยครั้งนี้เราได้ออกแบบมาแล้ว หลังจากนั้นนำไปเข้าโปรแกรม RdworkV8 สำหรับเครื่องตัดครั้งนี้เราใช้ Ray9 ในการตัด หลังจากตัดแล้วนั้น เราจะนำไปประกอบ และเชื่อมผิวระหว่างกันโดยใช้นำยาประสานอคิลิค ทิ้งให้แห้งไว้สักพักก็นำไปใช้งานได้เลย เพื่อนๆ ไป ชมขั้นตอนกันได้เลยคครับ

เปิดโปรแกรม RDworkV8 แล้วนำ Import ไฟล์เข้ามาในโปรแกรมได้เลยครับ
นำไฟล์ไปเปิดที่เครื่องเลเซอร์ แล้วกำหนด Power / Speed สำหรับความหนาที่ต่างกันก็จะใช้ ค่าต่างกันด้วยครับ
วางแผ่นอคิลิค ลงไปในเครื่องเลเซอร์ได้เลยครับ
นำแผ่นอคิลิคไปลอกกระดาษกาว แล้วเตรียมการประกอบได้เลยครับ
นำส่วนต่างๆมาประกอบแล้ว นำน้ำยาประสานมาเชื่อม แต่ละจุดได้เลยครับ
เสร็จแล้ว โชว์ครับ สวยงาม ขาวไม่มีรอยไหม้คกค้างครับ
เสร็จแล้ว โชว์ครับ สวยงาม ขาวไม่มีรอยไหม้คกค้างครับ
เสร็จแล้ว โชว์ครับ สวยงาม ขาวไม่มีรอยไหม้คกค้างครับ