ลูกค้า: บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด

ลูกค้า: บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าคุณภาพสูง

3D Printer : Flashforge Creator Pro