ลูกค้า : CPF

ลูกค้า : CPF

ขอขอบคุณ  บริษัท CPF
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และ เครื่องสแกนเนอร์ Sense ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วน R&D ต่อไป

3D Printer :  Flashforge Creator Pro
3D Scanner : Sense 3D ScannerLogo

IMAG0023 copy

IMAG0020 copy

IMAG0034 copy IMAG0027 copy