3D Printing รวมตัวอย่างงานพิมพ์จากลูกค้าของเรา

3D Printing รวมตัวอย่างงานพิมพ์จากลูกค้าของเรา

S__9625621
เป็นตัวอย่างดีๆ เอาเครื่องพิมพ์ไปประยุกต์กับงานออกแบบของตัวเองครับ เช่น นำไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากมาตราส่วน
Credit : คุณเอก

S__9625620

S__9625619

S__9625618

S__9625617

S__9625616

S__9625615

S__9625614

S__9625613

S__9625612

S__9625630

S__9625629

S__9625628

S__9625627

S__9625626

S__9625625

S__9625624

S__9625623

S__9625622