ลูกค้า: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ลูกค้า: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs