จีนใช้ 3D Printer สร้างสะพานโค้งยาวที่สุดในโลก

จีนใช้ 3D Printer สร้างสะพานโค้งยาวที่สุดในโลก

ช่วงนี้เหมือนเป็นเทรนทั่วโลกในการใช้นวัตกรรม 3D Printing พิมพ์คอนกรีตสร้างสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะสร้างสะพานจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เช่นสะพานแห่งนี้ในเซียงไฮ้

ศาสตราจารย์ ซู เว้ยเกา แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tsinghua ได้ออกแบบสะพานข้ามคลองตามรูปแบบสะพานโบราณเจ้าโจ้ว ซึ่งเป็นสะพานโบราณในช่วงราชวงศ์สุย (คศ.581-618) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เมื่อสมัยก่อนนั้นการสร้างสะพานเจ้าโจ้วนั้นใช้เวลาประมาณ 11 ปีในขณะที่ปัจจุบันในเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติแบบคอนกรีตใช้เวลาเพียง 450ชม. (18-19วัน) และใช้คนงานเพียง 10 คน โดยงบประมาณในการสร้างเหลือเพียง 2ใน3 ของค่าก่อสร้างสะพานทั่วๆไป
ปัจจุบันสะพานจาก 3D Printing ที่ยาวที่สุดแห่งนี้ยาว 26เมตร ถอดข้ามคลองขุดใน Wisdom Bay Innovation Park ในเซียงไฮ้ ประกอบ(ประกบ)ด้วยชิ้นส่วนด้านข้าง 68ชิ้น ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนพื้นสะพาน 64ชิ้น โดยพิมพ์มาแล้วเป็นชิ้นๆมาประกอบกัน

ในตัวสะพานมีการฝั่งเซนเซอร์วัดค่าเพื่อเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในพัฒนาสะพานในรุ่นต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้น “3D Printing เป็นการปฏิวัติการผลิต” ศ.ซู กล่าว “เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ประหยัดแรงงาน ซึ่งประเทศจีนประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงสิบปีข้างหน้า อีกทั้งยังสร้างเตรียมการได้ล่วงหน้าเป็นชิ้นๆมาประกอบ” โดยแผนต่อไปของเขาจะเป็นการพิมพ์สร้างอาคาร

Wisdom Bay Innovation Park เป็นส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การพิมพ์สามมิติของประเทศจีน ร่วมทั้งเป็นแห่งรวมของบริษัท ไฮเทค ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มีการทดสอบการใช้สะพานนี้จริงโดยให้แขกรวม 100 คนไปยืนบนสะพานเพื่อทดสอบความแข็งแรง ปี 2019 จะมีการเปิดตัวสะพานจากการพิมพ์สามมิติในรูปแบบต่างๆต่อไป

ประเทศจีน ยุโรป และ อเมริกา ตื่นตัวเครื่องการสร้างโครงสร้างโดย 3D printing concrete กันมาก ในไทยเท่าที่รู้ปัจจุบันมีการวิจัยและทดลองของ SCG เช่นกัน มีการพิมพ์เก้าอี้ เสา และ ป้อมยาม และโครงสร้างอื่นๆ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพิมพ์สามมิติแบบคอนกรีต ได้ที่นี่

สร้างบ้านจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยครอบครัวชาวฝรั่งเศส
สร้างบ้านทั้งหลังด้วย 3D Printer อนาคตใหม่ของวงการก่อสร้าง
การสร้างสะพานจักรยานคอนกรีตในประเทศเนเธอร์แลนด์
สยามปูนซีเมนต์สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3เมตร