fbpx

ลูกค้า: บริษัท ไดซิน จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ไดซิน จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ไดซิน จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max300

1506891128.d38e261c99ee272e66946338b904f136

ไดซินmax300_180320_0006

ไดซินmax300_180320_0002