ลูกค้า : Denso

ลูกค้า : Denso

ขอขอบคุณ  บริษัท Denso
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ชิ้นส่วน Automotive Parts

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

Denso

S__2007057