ลูกค้า : Dream Express

ลูกค้า : Dream Express

ขอขอบคุณ บริษัท Dream Express
ที่อุดหนุนเครื่อง 3D Printer Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบ พิมพ์ชิ้นส่วนเพิ่มเติม งานโมเดล อนิเมชั่น งาน figure Gunpla
3D Printer : Flashforge Creator Pro

Untitled-1 copy 20141120_113840 copy

20141120_113901 copy

20141120_113935 copy

20141120_121226 copy

20141120_121217 copy