ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ จำนวนมากไปใช้ในการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

เครื่องพิมพ์สามมิติ:

FullScale Max350

Flashforge Finder

Flashforge Dreamer 

Flashforge Hunter

เครื่องสแกนสามมิติ:

Einscan SE

ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0001 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0004 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0047 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0009 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0005 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0012 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0010 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0011 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0013 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0019 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0030 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0033 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0037 ม.ขอนแก่น วิศวะไฟฟ้า_171016_0039