ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David 3D ไปใช้ในการสแกน Reverse Engineer

3D Scanner : David SLS3

ku logo2

David 4 ม เกษตร_1103

David 4 ม เกษตร_3135