ลูกค้า : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ลูกค้า : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Print
เทคโนโลยีพาณิชยอยุธย_344เทคโนโลยีพาณิชยอยุธย_8012เทคโนโลยีพาณิชยอยุธย_5094