ลูกค้า : บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด

ลูกค้า : บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS 3 HD 3D Scanner ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

3D Scanner : David SLS 3 HD 3D Scanner

56099แสงประทีปออโต้ซีล_4660
แสงประทีปออโต้ซีล_5732
แสงประทีปออโต้ซีล_1194 แสงประทีปออโต้ซีล_1241 แสงประทีปออโต้ซีล_1610 แสงประทีปออโต้ซีล_3443