fbpx

ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ

ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ


ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน1/2 เครื่องสแกน 3มิติ
ประติมากรรม 4.0 กับ เทคโนโลยี 3D Scanner/Printer ตอน2/2 เครื่องพิมพ์ 3มิติ

ตัวอย่างแสดงภาพรวมการย่องาน ประยุกต์ 3D Printer กับ 3D Scanner 1.ชิ้นงานจริงขนาด 80cm 2. พ่นสเปร์ยแป้งเพื่อให้ได้งานสแกนที่ดีขึ้น 3.ไฟล์ที่ได้จากการสแกน 4. เอาไฟล์ที่ได้มาพิมพ์ให้เล็กลง

ปัจจุบันมีการประยุกต์การใช้งาน 3D Scanner/Printer กับงานประติมากรรม จากแต่ก่อนการปั้นการแกะสลักสามารถสร้างชิ้นงานนั้นๆได้ชิ้นเดียวหรือแบบเดียว หากต้องการทำโมเดลเดียวกันแต่มีขนาดแต่กัน หรือ แม้กระทั้งการวางท่าทางที่แตกต่างกัน ก็ต้องปั้นงานชิ้นนั้นๆขึ้นมากใหม่ เสียเวลาในการสร้างเป็นอาทิตย์เป็นเดือน 3D Scanner เข้ามาช่วยในจุดนี้ (สแกนสามมิติเหมือนการถ่ายรูป เพียงจะเป็นจากการถ่ายรูป 2มิติ มาเป็นการเก็บโมเดล 3มิติ มีขนาด กxยxส มีความลึกและมิติ) เหมือนกับการถ่ายรูปเราสามารถนำไฟล์ที่ได้มาแต่ง รีทัช ตัดต่อ (ใน 2D เราใช้ Software พวก Photoshop, Lightroom) ส่วนในงานสามมิติ เราทำต่อได้หลายอย่างเช่นกัน เช่น ปรับขนาดใหญ่-เล็ก, เพิ่มตัวอักษร, เพิ่มลายและ texture, ตัดต่อ, ดัดท่าทาง (ใน 3D เราใช้ Zbrush) ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานลง ได้ขนาดและสเกลที่ถูกต้องไม่ผิดส่วน งานที่ได้มีคุณภาพและสมจริงมากขึ้น

สแกนแล้วพิมพ์ องค์ใหญ่สุดเป็นแบบจากการปั้นมือ ชิ้นสีขาวเป็นการพิมพ์จากเครื่องระบบเส้น (FDM/FFF) องค์เล็กเป็นการพิมพ์จากระบบเรซิ่น (DLP/SLA)

ที่สำคัญที่สุดสามารถนำไฟล์ 3มิติ ที่ได้ไปพิมพ์ต้องด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติ หรือเครื่อง CNC ได้ ยกตัวอย่าง การสร้างโมเดลจ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง เกิดการจากปั้นโมเดลขนาดเล็กก่อน จากนั้นจึงใช้ 3D Scanner เก็บเป็นไฟล์ 3มิติ แล้วไปพิมพ์ต่อให้มีขนาดใหญ่ขี้นกว่าเดิมมาก จากแต่ก่อนต้องปั้นตัวเล็ก แล้วต้องไปปั้นตัวใหญ่อ้างอิงตาม Scale / Proportion (ซึ่งยากมากจากตรง ด้วย Human Error) ซึ่งหากใช้ 3D Scanner/ 3D Printer จะประหยัดเวลาไปมากจากหลายเดือนเป็นเพียงหลายอาทิตย์ ได้คุณภาพงานที่ดีขี้น ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

หมายเหตุ
1. Video ใช้เครื่องสแกน EinScan Pro
2. การได้มาซึ่งไฟล์ 3มิติ ไม่จำเป็นต้องมาจาก 3D Scanner เท่านั้น เราสามารถสร้างขึ้นมาทั้งหมดเองได้เลยจาก Software เช่น ZBrush, Maya, Blender
3. อันนี้สำคัญที่สุด ผู้เขียนไม่แนะนำให้ไปเอางานของคนอื่นมาลอกแบบโดยการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อดีของการประยุกต์ 3D Scanner กับศิลปะกรรม ประติมากรรม 4.0
1. แปลงงานปั้น วัตถุ เป็นรูปแบบ Digital
2. สามารถนำไฟล์ที่ได้ดังกล่าวไป Process ต่อ เช่น แต่งให้คมขึ้น, เพิ่มตัวอักษร, ปรับขนาด, ตัดต่อ
3. สามารถนำไฟล์ไปสร้างสำเนา โดยใช้ 3D Printer / CNC
4. จัดเก็บชิ้นงานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Digital (จะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์ในหลายๆ ประเทศ มีการจัดแสดงชิ้นงานทาง Website หรือ ในรูปแบบ Digital รวมถึง VR แล้ว)

ตัวอย่างการสแกน 3มิติ รูปปั้นที่มีความซับซ้อน

แปลงงานเป็น Digital
ปัจจุบันเราสามารถสร้างโมเดลได้เลยใน software แต่หลายๆแห่งยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนยังไม่ทัน การใช้สแกนเนอร์ 3มิติ เป็นการช่วยในส่วนนั้น เอาโมเดลมาตั้งและสแกนได้เลย ไฟล์ที่ได้นั้นจะเป็นไฟล์ STL, OBJ, PLY ซึ่งสามารถไปทำงานต่ออื่นๆได้ เช่น เอาไปพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer หรือ สแกนงานเพื่อไปใช้ทำงาน อะนิเมชั่น, เกมส์, VR เป็นต้น เนื่องจากเครื่อง 3D Scanner ในปัจจุบันราคาไม่แพงเชื่อว่าหลายคนสามารถซื้อได้
ตัวอย่าง 3D Scan จ่าแซม ฮีโร่ ถ้ำหลวง

นำไฟล์ไปปรับแต่งได้
ไฟล์ที่ได้นั้น จะมีอัตราส่วนเหมือนของจริงจะผิดพลาดกันเล็กน้อยตามแต่ Spec ของเครื่อง ไฟล์ดังกล่าวสามารถนำไป
– แต่งไฟล์ให้คมขึ้น เช่น ต้นฉบับหน้าไม่คมสามารถไปแต่งใน Software ให้คมขึ้น มีรายละเอียด Detail มากขึ้น
– ย่อ ขยาย ขนาด สามารถตั้งค่าไปได้ง่ายๆเลยใน Software นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้ชิ้นงานให้กลวง เจาะรู เป็นต้น
– เพิ่มตัวอักษร และ เพิ่มลาย Texture สามารถเพิ่มตั้งอักษรลงบนชิ้นงานได้เลย หรือ เช่นไฟล์เป็นรูปงู สามารถเพิ่ม texture สร้างให้เกรดงูดูสมจริงมากขึ้นได้
– สามารถตัด ต่องานได้ได้ เช่น เพิ่มเครื่องประดับลงไปในโมเดล เพิ่มจำนวนแขนขึ้นมา / หรือ สามารถตัดชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายในการผลิต
– สามารถนำโมเดลมาดัดท่าทางได้

ตัวอย่างการพิมพ์ชิ้นงาน หลายๆขนาด จากไฟล์เดียว

นำไฟล์ไปใช้พิมพ์ 3D Printer / CNC
อันนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์ต้นๆของการใช้เครื่อง 3D Scanner คือการนำไฟล์ที่ได้มาพิมพ์ต่อไม่ว่าจากเครื่อง
SLA 3D Printer ไว้พิมพ์งานเล็กๆ 1-15cm   ระบบนี้จะละเอียดที่สุดงานดีสุด (Industrial SLA ที่พิมพ์ได้ขนาดใหญ่ๆ ถึง 100cm สามารถดูได้ที่นี่)
FDM 3D printer ไว้พิมพ์งานขนาดกลางๆ 10-40cm
– CNC ไว้แกะงานขนาดใหญ่-ใหญ่มาก 100cm ขึ้นไป
ตัวอย่าง พระเมรุมาศ กับเครื่อง 3D Scanner 3D Printer

จัดเก็บรักษาชิ้นงานได้
พิพิธภัณฑ์หลายๆที่ในปัจจุบันมีการใช้ 3D Scanner ในการสแกนชิ้นงานที่จัดแสดง โดยนำไฟล์ที่ได้เก็บในรูปแบบ Digital ทั้งยังนำไฟล์ดังกล่าวไปแสดงใน Web หรือผ่านกล้อง VR (เคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ญี่ปุ่น เอารูปปั้นนดินโบราณ มาสแกนในรูปแบบ Digital มาโชว์ในเด็กผ่าน interactive เด็กๆชอบกันมาก)

ตัวอย่างเครื่อง 3D Scanner
มีหลากหลายรุ่น ยกตัวอย่างรุ่นที่นิยมมาสองรุ่นครับ

ข้อดีมากของ EinScanPro คือ มือถือจับสแกนได้

EinScan Pro/Pro+ เป็นเครื่อง สแกนเนอร์แบบมือถือจับได้ สามารถสแกนผ่านขาตั้งกล้องได้ด้วย ใช้งานครอบคลุมได้หลากหลายHP 3D Scanner Pro S3 เป็นเครื่องสแกนเนอร์ใช้บนขาตั้งกล้องได้อย่างเดียว และ หากพูดถึงคุณภาพแล้วแล้วดีกว่า EinScan Pro ขาดแต่มือถือจับสแกนไม่ได้

ข้อมูลเพิ่มเติ่มอื่นๆ

รูปภาพเพิ่มเติม การสแกน
สแกนคน จะเป็นว่ารอยยับของผ้า ซึ่งทำให้สมจริงยาก

HP เปิดตัว FitStation แท่นวัดเท้าสำหรับการพิมพ์รองเท้าเฉพาะบุคคล

HP เปิดตัว FitStation แท่นวัดเท้าสำหรับการพิมพ์รองเท้าเฉพาะบุคคล

ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยี Hewlett-Packard ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว FitStation เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่จะตอบโจทย์ของการพิมพ์สามมิติในตลาดค้าปลีกซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการนี้ได้เลย มันจะทำหน้าที่สแกนเท้า วิเคราะห์ท่าเดิน พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก เพื่อให้การผลิตรองเท้าที่เหมาะกับเท้าแต่ละข้าง ของแต่ละบุคคลได้อย่างพอดี

download

Louis Kim หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เชิงลึกกล่าวว่า “FitStation เป็นการปฏิวัติวงการรองเท้าอย่างแท้จริง มันจะเปลี่ยนวิถีการซื้อสินค้าประเภทรองเท้าอย่างสิ้นเชิง” “เราเปิดประสบการณ์การช็อปปิ้งรองเท้า มีการนำเอาการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับรูปร่างเท้าของแต่ละบุคคลมาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์รองเท้าของคุณอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เรากำลังผสานความสามารถของเครื่องสแกนสามมิติ และเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อที่จะดึงเอาภาพเสมือนจริงให้กลายมาเป็นของใช้ในชีวิตจริง และเรากำลังทำงานร่วมกันกับหุ้นส่วนที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้”

logo6

ระบบ FitStation เป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีประเภทนี้ เครื่องเดียวในตลาด มันเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อผู้ผลิตรองเท้าเข้ากับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รองเท้า แผ่นรองรองเท้า และอื่นๆ ที่มีขนาด รูปร่างเหมาะสมกับสรีระของลูกค้าแต่ละคน เครื่องนี้ยังนำข้อมูลสามมิติของเท้าคุณรวมไปถึงแรงกด ลักษณะการลงน้ำหนักเท้า ไปวิเคราะห์ถึงการก้าวเท้า ทั้งหมดนั้นจะถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของแต่ละคน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในหลายลักษณะ

จะมีร้านจำหน่ายรองเท้า Superfeet บางสาขาที่ถูกเลือกไว้จำนวนหนึ่งได้เครื่อง FitStation ไปทดลองให้บริการ และในด้านผู้ผลิต โรงงานในประเทศเยอรมันชื่อ Steitz Secura ซึ่งผลิตรองเท้านิรภัย และรองเท้าเพื่อสุขภาพ

“เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่  Superfeet ตั้งมาตรฐานการบริการรองเท้าที่เข้ารูปพอดี แต่เราไม่เคยทำได้สำเร็จจนกระทั่งวันนี้ที่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้เข้ามาช่วย เป้าหมายใหม่ของเราคือการสร้างสรรค์รองเท้าที่เข้ารูปพอดีกับเท้าที่สุดในโลก” นาย Eric Hayes หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Superfeet กล่าวไว้

2-7

เมื่อลูกค้าต้องการรองเท้า หรือแผ่นเสริมรองเท้าจากร้าน Superfeet เครื่อง FitStation ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์สามมิติของ HP ซึ่งเป็นระบบ MultiJet Fusion จากนั้นแผ่นเสริมรองเท้านั้นก็จะถูกนำไปประกอบเข้ากับรองเท้าเพื่อทดสอบความพอดี อีกทางเลือกหนึ่งหากลูกค้าต้องการรองเท้าทั้งคู่ ก็สามารถส่งข้อมูลนั้นไปยังโรงงานผู้ผลิตรองเท้าที่ Steitz Secura ซึ่งจะผลิตในส่วนของพื้นรองเท้าด้านในด้วยโพลียูรีเทน ที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันในแต่ละจุด ขึ้นกับข้อมูลเท้าของแต่ละคน

2017090804212584

ในขณะที่ลูกค้ามีโอกาสได้สวมใส่รองเท้าที่ดีขึ้น มีความสบาย ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และมีความสวยงามตามความต้องการของแต่ละคน เครื่อง FitStation ก็ยังมีประโยชน์มหาศาลกับร้านขายปลีกอีกด้วย มันช่วยให้ร้านลดค่าใช้จ่ายในด้านของวัสดุ เวลาในการผลิตได้อย่างมาก และยังลดการคืนสินค้าลงจนมันจะกลายเป็นเรื่องของอดีตไปเลย สิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ เป็นความก้าวหน้าในการผลิตสินค้าเฉพาะบุคคลที่ให้โอกาส Superfeet และ Steitz Secura เป็นผู้นำในการแข่งกันในตลาดนี้เลยทีเดียว

ที่มา http://www.3ders.org

[update] Review : David Pro5 software ใหม่ของ SLS3 แถมกันจุใจ

[update] Review : David Pro5 software ใหม่ของ SLS3 แถมกันจุใจ

David Pro5

หากยังจำกันได้เราเคย Review เครื่อง David SLS3 ไปก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะถูกซื้อไปโดย HP Inc. คราวนี้หลังจากเป็นมาเป็น HP ภายใต้ชื่อใหม่ HP 3D Structured Light Scanner Pro S3
คำถามคือ เปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่า? ตอบได้เลยว่าไม่ครับ แม้ว่าตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด-หน้าตาก็ยังเหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ Software ครับเปลียนจาก David Pro4 เป็น David Pro5 ซึ่งมีลูกเล่นมากมาย ส่วนตัวผมว่าเจ๋งมากกับการ update ใหม่คราวนี้
ปล. บางฟังก์ชั่นไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้มีประโยชน์มาก เป็นการชี้โพรงให้กระรอก ลองดูในช่วง Measure and compare ดูนะครับ

Function ที่เพิ่มเข้ามา


New Scan Pattern more accuracy
มีการเพิ่ม Pattern ในการสแกนใหม่เข้ามา จากเมื่อก่อนเวลาสแกนจะฉายแสงเป็นแถบเล็กแถบน้อย คราวนี้รูปแบบของการฉายแสงไปที่ชิ้นงานมีหลากหลายมากขึ้น (หลายๆท่านยังไม่เคยใช้อาจจะไม่เห็นภาพ เอาเป็นว่า HP อ้างว่าทำให้การสแกนมีความแม่นยำมากขึ้น)


Sequence Scan
แต่ก่อนใน David Pro4 ขั้นตอนในการสแกนเป็นการสแกนหนึ่งช็อต Software จะต่อช็อตดังกล่าวกับช็อตก่อนหน้า แล้วจึงค่อยสามารถสแกนช็อตต่อมา แล้ว Software จะต่อกับช็อตก่อนหน้าอีก พูดง่ายๆคือสแกนแล้ว Software จะต่อผิวให้เองในทุกๆครั้ง

Diagram David Pro4 จะเป็นอย่างงี้ครับ
สแกนช็อตที่ 1>> Software ต่อ >> สแกนช็อตที่ 2>> Software ต่อกับอันก่อนหน้า >>…>> สแกนช็อตที่ N >> Software ต่อครั้งที่ N

แต่ใน Software ตัวใหม่นั้นจะสแกนที่เดียวหลายช็อตแล้วกด run ให้ Software ต่อผิวงานสแกนทีเดียวเลย วิธีการดังกล่างคล่องตัวและใช้เวลาในการสแกนลดลงเป็นอย่างมาก

Diagram David Pro5 จะเป็นอย่างงี้ครับ
สแกนช็อตที่ 1>> สแกนช็อตที่ 2 >> สแกนช็อตที่ 3>>…>> สแกนช็อตที่ N >> Software ต่อพื้นผิวทั้ง N ช็อตMeasure function (A-B Distance)
บอกระยะจากจุดAไปจุดB บนผิวงานสแกนได้ ใช้งานง่ายๆคือคลิ๊กจุดที่เราต้องการวัดสองจุดบนชิ้นงานที่เราสแกน Software จะแจ้งระยะในหล่อนมิลลิเมตรทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หรือละเอียดในหน่วย 10Micorn)
ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์มากๆ กรณีที่ต้องการ inspection หรือ หาระยะที่สามารถหาได้ด้วยวิธีปกติได้ ธรรมดาฟังก์ชั่นนี้ใน Software ที่ขายอยู่ในท้องตลาดราคาหลายแสน
Note : ฟังก์ชั่นนี้ไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้ หุๆ สบายเลยหลายๆท่านในนี้ (License ล็อคไว้แค่ไม่ใช้ Save เท่านั้น อย่างอื่นใช้ได้หมด **ณ version ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ v5.0.5)

จากรูปจะเห็นว่า Software สามารถหาระยะระหว่างสองจุดได้ เพียงแค่คลิ๊กที่จุด 2 จุด
จากรูปจะเห็นว่า Software สามารถหาระยะระหว่างสองจุดได้ เพียงแค่คลิ๊กที่จุด 2 จุด

Compare fucntion (Comparison)
เป็นการเปลี่ยนเทียบไฟล์ 3มิติ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อกดฟังก์ชั่นนี้แล้วจะแสดงส่วนที่ต่างกันอยู่ในหน่วยมิลลิเมตร และ % อยู่อีกทั่งยังแสดงแถบสีอีกด้วย ธรรมดาฟังก์ชั่นนี้จะอยู่ใน Software reverse enigeer หรือ 3D Inspection ซึ่งราคาเกือบล้าน เอามาให้เราได้ใช้เกินคุ้ม
หลายคนถามแล้วเอาไว้ทำอะไร :
– กรณีการสร้าง Mold ทรายไว้หล่อโลหะ เมื่อผลิตจริงออกมาอยากเชคว่าเมื่อหล่อออกมาผิดพลาดจากการออกแบบไฟล์ CAD ขนาดไหนเพื่อไปปรับปรุงการผลิตให้ผิดพลาดน้อยกว่านี้ การวิเคราะห์นี้จะทำโดยการนำไฟล์ต้นฉบับที่ออกแบบไฟล์ CAD มาเปรียบเทียบ กับไฟล์สแกนของวัตถุที่ผลิตออกมาจริง เราทั้งสองไฟล์มาเปรียบเทียบกันว่าส่วนไหนมีความคลาดเคลื่อนสูง(Tolerance) เพื่อไปปรับปรุงกันต่อไป
– กรณีทางการแพทย์-ทันตแพทย์ เช่นสแกนฟันคนไข้ ครั้งแรกยังไม่กรอฟัน ครั้งที่สองกรอฟันแล้ว เอาไฟล์ทั้งสองมาเทียบกันว่าเนื้อฟันส่วนไหนหายไป หายไปมากเท่าใด
Note : ฟังก์ชั่นนี้ไม่ต้องมี License ก็ใช้ได้ หุๆ สบายเลยหลายๆท่านในนี้ (License ล็อคไว้แค่ไม่ใช้ Save เท่านั้น อย่างอื่นใช้ได้หมด **ณ version ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ v5.0.5)

จากรูป จะเห็นว่า Software จะแสดงแถบสีเปรียบเทียบไฟล์ 3มิติ สองไฟล์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งหากคลิ๊กที่จุดใดๆ ก็จะแสดงค่าความแตกต่างในหน่อย มม.
จากรูป จะเห็นว่า Software จะแสดงแถบสีเปรียบเทียบไฟล์ 3มิติ สองไฟล์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งหากคลิ๊กที่จุดใดๆ ก็จะแสดงค่าความแตกต่างในหน่อย มม.

ฟังก์ชั่นลดทอน Polygon
ที่ทำมาได้ดีมาก ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ายิ่งเครื่องสแกนดีๆไฟล์ที่ได้จะใหญ่มาก ยกตัวอย่างไฟล์ที่ได้จากการสแกน David SLS3 8ช็อตต่อกันมีขนาดถึง 200-300MB ซึ่งการนำไปใช้จริงใช้ไฟล์แค่ 20MB ก็เกินพอแล้ว ฟังก์ชั่นในการลดทอนไฟล์นั้นทำออกมาได้ดีมาก มี Software หลายตัวที่สามารถลดทอน Mesh ได้แต่เมื่อลดความสวยหรือความคมของงานก็ลดตามด้วย แต่ตัวนี้ยังคงสภาพความคมของงานอยู่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลย แนะนำครับ

ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนเลย SLS3 ภายใต้ HP นั้นคุ้มค่ามาก โดยทาง Print3Dd ขายในราคาเท่าเดิม แต่ได้ Software เป็น David Pro5
Product : DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

ลูกค้า : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลูกค้า : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอขอบคุณ  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS3 และเครื่องพิมพ์ ไปใช้ในการสแกนเชิงการแพทย์ สแกนอวัยวะ เพื่อไปทำอุปกรณ์ประกอบการสอนทางการแพทย์

3D Scanner : David SLS3

แพทย์มศว

คณะแพทย์มศว._170113_0029

คณะแพทย์มศว._170113_0027

คณะแพทย์มศว._170113_0022

คณะแพทย์มศว._170113_0025

คณะแพทย์มศว._170113_0004

คณะแพทย์มศว._170113_0007

คณะแพทย์มศว._170113_0001

ลูกค้า : ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลา

ลูกค้า : ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลา

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ David SLS3 / HP 3D Scanner Pro S3 ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน, ทำการวิจัย และสอนนักศึกษาต่อไป รวมถึงการทำศัลยกรรมรูปหน้า

Note : เรามีโอกาศได้เห็นการทำใบหู เพื่อการศัลยกรรม

3D Printer : Flashforge Creator Pro

3D Scanner : David SLS3 / HP 3D Scanner Pro S3

Logo

สงขลา_170328_0008 copy

สงขลา_170328_0084 copy

สงขลา_170328_0013 copy

สงขลา_170328_0006 copy

สงขลา_170328_0079 copy

สงขลา_170328_0080 copy

สงขลา_170328_0001 copy

สงขลา_170328_0002 copy

ลูกค้า : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลูกค้า : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

3D Printer : Flashforge Guider

รพ.จุฬา Logoโรงพยาบาลจุฬาฯ_1053
โรงพยาบาลจุฬาฯ_867
โรงพยาบาลจุฬาฯ_739_0
minebea_1813
โรงพยาบาลจุฬาฯ_9279 โรงพยาบาลจุฬาฯ_9024 โรงพยาบาลจุฬาฯ_7258โรงพยาบาลจุฬาฯ_2054 โรงพยาบาลจุฬาฯ_5586 โรงพยาบาลจุฬาฯ_4772

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David 3D ไปใช้ในการสแกน Reverse Engineer

3D Scanner : David SLS3

ku logo2

David 4 ม เกษตร_1103

David 4 ม เกษตร_3135

ลูกค้า : บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด

ลูกค้า : บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท แสงประทีปออโต้ซีท จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS 3 HD 3D Scanner ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

3D Scanner : David SLS 3 HD 3D Scanner

56099แสงประทีปออโต้ซีล_4660
แสงประทีปออโต้ซีล_5732
แสงประทีปออโต้ซีล_1194 แสงประทีปออโต้ซีล_1241 แสงประทีปออโต้ซีล_1610 แสงประทีปออโต้ซีล_3443

การพิมพ์สามมิติคืออะไร – เตรียมพิมพ์ / What is 3D Printing? – Getting Start

เริ่มต้นการพิมพ์สามมิติ
พร้อมที่จะเริ่มเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมกันอีกครั้งแล้วใช่ไหมครับ มาดูกันว่าเราจะดึงไอเดียที่เรามีในสมอง ให้กลายมาเป็นวัตถุที่จับต้องได้อย่างไร ก่อนอื่นเราก็ต้องมีแบบที่พร้อมจะพิมพ์ จากนั้นเราก็ต้องมีเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือจะไปใช้บริการจากผู้ให้บริการพิมพ์งานสามมิติก็ได้ เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ เราจะอธิบายเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

เราจะได้ไฟล์งานสามมิติมาจากไหน?
เริ่มกันจากพื้นฐานกันเลย ในการพิมพ์สามมิติ ก่อนอื่นจะต้องมีโมเดลเป็นไฟล์สามมิติเสียก่อน ซึ่งหมายถึงไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขที่ระบุขนาดของวัตถุทั้งสามมิติ คือกว้าง ยาว ลึก(หรือสูง) โมเดลสามมิติถูกสร้างขึ้นมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท computer-aided design หรือ CAD มีโปรแกรมประเภทนี้อยู่มากมาย ที่ช่วยให้การออกแบบง่ายขึ้นในคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรือแม้แต่สมาร์ทโฟน

จากจุดนี้ คุณมีสามทางเลือกที่จะได้ไฟล์สามมิติเพื่อการพิมพ์ คือเขียนแบบขึ้นมาด้วยตัวเอง จ้าง/ใช้บริการของคนอื่น และมองหาแบบที่มีคนเขียนอยู่แล้วนับหมื่นๆ แบบในอินเตอร์เน็ต

สร้างแบบโดยเขียนขึ้นมาเอง
เมื่อคุณมีไอเดีย และต้องการออกแบบมัน เราได้รวบรวมโปรแกรมออกแบบที่เป็นที่นิยมมาให้คุณได้เลือกใช้ดังนี้

 

tinkercad-logoTinkerCAD   ใช้ง่าย เป็น App ที่ทำงาน online เหมาะสำหรับการเริ่มต้น
เหมาะกับ: ผู้เริ่มต้น
ระบบปฏิบัติการ: Online
ราคา: ฟรี

 

 

123d-design-logo123D Design   มีประสิทธิภาพสูง แต่ใช้งานง่าย พร้อมกับเครื่องมือในการแก้ไข และรองรับการสั่งพิมพ์ด้วย
เหมาะกับ: ผู้เริ่มต้น / ผู้ใช้ระดับกลาง

ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac, iOS
ราคา: ฟรี

 

sketchup-logoSketchUp    ใช้งานง่าย มีเครื่องมือในการเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน และวิศวกรรม
เหมาะกับ: ผู้เริ่มต้น / ผู้ใช้ระดับกลาง
ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac
ราคา: ฟรี / มีค่าใช้จ่าย

 

autodesk-fusion-360-logoAutodesk Fusion 360   ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ และการประกอบชิ้นส่วน เป็นเครื่องมือคลาวด์เบสที่รวมระหว่างการออกแบบ 3มิติด้านอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับกลาง / ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Online
ราคา: ฟรี 30 วัน / มีค่าใช้จ่ายรายเดือน-รายปี

 

blender-logoBlender    โปรแกรมฟรี และเป็น Open-source สำหรับงานภาพเคลื่อนไหว เทคนิคพิเศษ และงานศิลปะ
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac, Linux
ราคา: ฟรี

 

 

rhinoceros-logoRhinoceros 3D     ใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น รูปทรงอิสระในงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และออกแบบเครื่องประดับ
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับกลาง / ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

zbrush-logoZBrush     โปรแกรมปั้นวัตถุแบบดิจิตอลระดับมืออาชีพ นำเอา 3D/2.5D มาผสมผสานกัน พร้อมด้วยเครื่องมือทำพื้นผิว และระบายสี
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับกลาง / ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

 

3ds-max-logo3DS Max     โปรแกรมสร้างวัตถุสามมิติระดับมืออาชีพ รวมทั้งงานภาพเคลื่อนไหว การให้แสงเงา
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

 

maya-logoMaya     มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการสร้างวัตถุสามมิติ วิดีโอเกมส์ ภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคการทำภาพพิเศษ
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

 

onshape-logoOnshape     โปรแกรมคลาวด์เบสที่ผสมผสานเครื่องมือสำหรับมือาชีพ ในการสร้างเครื่องมือ การประกอบชิ้นส่วน และการวาด
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Online
ราคา: ฟรี / มีค่าใช้จ่าย

 

 

solidworks-logoSolidworks     โปรแกรม CAD ระดับมืออาชีพ มีวิศวกรใช้งานมากกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

autodesk-autocad-logoAutoCAD     เป็นซอฟแวร์ระดับเรือธงของบ. Autodesk ในด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การจัดการโครงการ การออกแบบกราฟิก และอื่นๆ
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows, Mac, iOS, Android
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

autodesk-inventor-logoAutodesk Inventor     ใช้ออกแบบ และแสดงผลต้นแบบสามมิติ และภาพจำลองสินค้า
เหมาะกับ: ผู้ใช้ระดับสูง
ระบบปฏิบัติการ: Windows
ราคา: มีค่าใช้จ่าย

 

หาคนที่รับออกแบบให้

คุณมีเพื่อน หรือผู้ร่วมงานที่เขียนแบบ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD ได้บ้างหรือเปล่า? หรือมีคนที่มีบริการรับเขียนแบบสามมิติในพื้นที่ใกล้ๆ บ้างไหม ก้าวแรกของการสร้างงานสามมิติคือการให้ใครสักคนเข้ามาช่วยให้งานเริ่มดำเนินไปได้

ถ้ายังไม่มี หรือหาไม่ได้ ไม่ต้องกังวล เพราะมีชุมชนคนที่มีฝีมือในการออกแบบ และคำนวณ ให้บริการอยู่ เช่น Shapeways, All3DP.com, Sculpteo, i.Materialise, 3D Hubs, เป็นต้น สำหรับในเมืองไทยก็มีผู้ที่รับทำอยู่เช่นกัน Octoprint, Rabbit Prototype, AppliCAD,

หาแบบสำเร็จรูปในอินเตอร์เน็ต

หากคุณยังไม่มีไฟล์สามมิติที่พร้อมจะพิมพ์ หรือต้องการทดลองเครื่องพิมพ์เท่านั้น คุณสามารถค้นหาไฟล์ประเภทนี้ได้โดยไม่ยาก มีคนมาโหลดไว้ให้เรานำไปใช้ได้เลย นี่คือตัวอย่างงานที่คนนิยมโหลดไปพิมพ์กัน

lamp_Paris_largeParis Lamp

growwTHE MINIMAL GREENHOUSE

GPP - DSC05508Sleeve Case for Raspberry PI B+

goproGoPro Deck Cam

PokemonLow-poly Squirtle

carousel__1070358_preview_featurediPhone6 Stand

HovershipHoverShip MHQ2

GRAMiPhoneiPhone6 Gramophone Horn

carousel_UM_Lightsaber-4BStar Wars Lightsaber

จะซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือจะจ้างเขาพิมพ์ดีล่ะ?

เมื่อคุณมีไฟล์สามมิติพร้อมสำหรับพิมพ์แล้ว ต่อไปก็ถึงเวลาที่จะพิมพ์กันละ ถึงตอนนี้คุณมีสองทางเลือกคือ ซื้อเครื่องพิมพ์เป็นของตัวเอง หรือจ้างคนอื่นให้พิมพ์ให้ เราได้ทำตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้แล้ว

ซื้อเครื่องเป็นของตัวเอง ใช้บริการจากภายนอก
พิมพ์งานบ่อยๆ (2 ชิ้นหรือมากกว่าต่อสัปดาห์) ยังใหม่กับเรื่องการพิมพ์สามมิติ ยังไม่แน่ใจว่าจะพิมพ์มากน้อยแค่ไหน
มีโครงงานที่แน่นอนว่าจะใช้เครื่องพิมพ์ไปทำอะไร คุณต้องการพิมพ์ด้วยเครื่องหลายๆ ระบบ หลายๆ วัสดุ
มีเงินพร้อมจะลงทุน อยากใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนใคร
คุณรักที่จะเล่นปรับแต่งซ่อมสร้างสิ่งของ คุณต้องทำงานให้เสร็จตามเวลา และได้งานที่สมบูรณ์แบบ
คุณมีที่ทางพอที่จะวางเครื่องพิมพ์ คุณอยากจะทดลองพิมพ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

ตอนหน้าจะเป็นบทสรุป และ tips & technics ติดตามกันให้ได้นะครับ

สแกนสามมิติ กินรี ด้วย David SLS-3 เปลี่ยนรูปปั้นเป็นไฟล์ 3D

สแกนสามมิติ กินรี ด้วย David SLS-3 เปลี่ยนรูปปั้นเป็นไฟล์ 3D

สวัสดีครับ ทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ อาศัยอยู่บนโลก คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งรอบๆข้างเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็น3มิติทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ ที่อยู่อาศัย ของใช้รอบๆตัวเราทั้งหลายก็เป็น3มิติ แล้ว3มิติมันดียังไง ดีตรงที่ออกมาในรูปทรงวัตถุเสมือนจริง สามารถสัมผัสได้ มีความกว้าง ยาว สูง ต่ำ หนา บาง มีบรรยากาศล้อมรอบ ซึ่งต่างจากการออกแบบโดยใช้แผ่นกระดาษหรือที่เรียกว่า “ งานออกแบบ 2 มิติ” ที่ไม่สามารถมองมิติได้ลึกเท่ากับ 3D แต่มองเห็นได้เพียงแนวระนาบ

 

วันนี้ผมเลยมาแนะนำเครื่องสแกน3มิติ David SLS-3 เพื่อเก็บชิ้นงาน3มิติ  

เครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ คุณภาพสูงจากเยอรมัน ระบบการทำงานแบบ Structured-light-technology สามารถสแกนคลอบคลุมได้ต้องแต่ขนาดเล็ก จนได้รถทั้งคัน เวลาในการ Scan ประมาณ 2 วินาที/shot มีระบบต่อโมเดลสามมิติให้เอง มาพร้อมกับ software DAVID PRO (มาในรูปแบบ USB) งานมีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง โดยผิดพลาดอยู่ที่ 0.05% ของชิ้นงาน (หรือ 0.05mm)

SLS-3-Cover-500x500

 

ผมลองนำ กินรีมาลองสแกนดูแต่ตัวชิ้นงานเป็นสีทองเงา ผมเลยเอาสเปร์แป้งพ้นเก็บความเงาแล้วจึงนำมาสแกน พอสแกนเก็บงานแล้วจะนำไป river ต่อหรือจะนำไฟล์ดิบที่ได้ไปพิมพ์ต่อในเครื่องพิมพ์3มิติก็ได้ครับ
S__1277958

S__1277959

S__1277960

2016-07-28_14-03-25

2016-07-28_14-04-02

2016-07-28_14-04-27