สแกนมอเตอร์ ด้วยเครื่อง David SLS

สแกนมอเตอร์ ด้วยเครื่อง David SLS

David Motor
คราวนี้เรามาดูผลงานเพื่องาน Reverse Engineer ของเครื่อง David SLS3 กับบ้าง เราสแกนมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อนำไปทำเป็น File CAD เพื่อไปกัดเป็น CNC ต่อไป จะเห็นได้ว่างานละเอียดเห็นตัวหนังสือ

งานนี้ในเวลาในการสแกนทั้งหมด 15 นาที โดยโหมดต่อภาพเองอัตโนมัติ

David Motor