นักศึกษาราชภัฏอุดรฯ พัฒนาขนกลอัจฉริยะจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

นักศึกษาราชภัฏอุดรฯ พัฒนาขนกลอัจฉริยะจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

เครื่องพิมพ์ 3มิติ Flashforge Dreamer

โครงงานแขนกลอัจฉริยะเพื่อคนพิการ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1.) นายเสถียร ประสาน
2.) นายสุพัฒพงศ์ แนนดี
3.) นายศุภกานต์ ญาณโรจน์วัฒนา
แขนกล1

การพัฒนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหุ่น InMoov ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ โดยแขนกลจะทำงานตามที่ผู้สวมใส่ควบคุม ซึ่งเป็นการควบคุมทางไกลแบบไร้สาย สามารถส่งสัญญาณควบคุมได้ไกลถึง 120 เมตร ในอนาคตจะพัฒนาต่อยอดให้ตำรวจ ทหาร ใช้กับงานกู้ระเบิดได้ด้วย

แขนกล4

ชิ้นส่วนทั้งหมดสร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์สามมิติ สามารถใช้งานได้อย่างดี

แขนกล3

ขอแสดงความชื่อนชมกับน้องๆ และหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน และกว้างขวาง