ลูกค้า : ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลา

ลูกค้า : ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลา

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ David SLS3 / HP 3D Scanner Pro S3 ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน, ทำการวิจัย และสอนนักศึกษาต่อไป รวมถึงการทำศัลยกรรมรูปหน้า

Note : เรามีโอกาศได้เห็นการทำใบหู เพื่อการศัลยกรรม

3D Printer : Flashforge Creator Pro

3D Scanner : David SLS3 / HP 3D Scanner Pro S3

Logo

สงขลา_170328_0008 copy

สงขลา_170328_0084 copy

สงขลา_170328_0013 copy

สงขลา_170328_0006 copy

สงขลา_170328_0079 copy

สงขลา_170328_0080 copy

สงขลา_170328_0001 copy

สงขลา_170328_0002 copy