ลูกค้า : Rinnai

ลูกค้า : Rinnai

ขอขอบคุณ บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max450 ไปช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Fullscale Max450

1Tfj7d1Q รินไน_419
รินไน_293 รินไน_5981
รินไน_1412รินไน_96 รินไน_1641 รินไน_4919
รินไน_6547 รินไน_7602