ที่แขวนพระเครื่องอคิลิค

ที่แขวนพระเครื่องอคิลิค

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีพระองค์เล็กหรือวัตถุต่างๆ แล้วอยากห้อยหรือแขวน วันนี้เรา 3DD มาแชร์ DIY การทำที่ห้อยพระเครื่องด้วยแผ่นอคิลิคกันครับ อันดับแรกโปรแกรมออกแบบเราจะใช้ SolidEdge2022 หลังจากนั้นจะใช้ RDworkV8 ในการตัดแผ่นอคิลิคครับ การออกแบบครับต้องเล็กะทัดรัด ใช้งานง่าย ประกอบง่าย และเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับ ไปรับชมขั้นตอนกันเลยครับ

การออกแบบ

  • ใช้โปรแกรม Solidedge ทั้งหมด วาดภาพเป็น 3 มิติออกมาก่อน
  • ชิ้นงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ ตัวฐาน แท่งความสูง และที่แขวนครับ
  • เราจะแบ่งการวาดออกแบบเป็น 3 ไฟล์
  • หลังจากออกแบบเสร็จแล้วให้ Export เป็น Vector files ในครั้งนี้เราจะใช้ นามสกุล .DXF ครับ
SolidEdge – ชิ้นงานส่วนแขวน
SolidEdge – ชิ้นงานส่วนแกน
SolidEdge – ชิ้นงานฐาน

การตัดชิ้นงาน

  • ครั้งนี้เราจะใช้เครื่อง Ray9 Machine ในการตัดแผ่นอคิลิคครับ
  • เปิดโปรแกรม RdworkV8 แล้ว Import Files .DXF ที่เรา Save มาก่อนหน้านี้ครับ
  • ครั้งนี้เราใช้แผ่นอคิลิคหนา 3 mm จะใช้ Speed : 15 mm/s และ Power 80% ครับ
RDworkV8 – Import Files ตัดงานเข้ามาครับ
นำไฟล์ไปเข้าเครื่องเลเซอร์
เริ่มตัดครับ
แผ่นอคิลิคหนา 3 มิลลิเมตรครับ

เริ่มประกอบชิ้นงาน

  • นำชิ้นส่วนที่ได้มาประกอบกันก่อนโดยยังไม่ต้องหยอดกาวครับ
  • ถ้าหากขนาดพอดีแล้ว ให้แกะกระดาษออกแล้ว เตรียมกาวร้อนครับ
  • จะใช้น้ำยาประสานอคิลิค หรือกาวร้อนก็ได้ครับ
ลอกกระดาษก่อนหยอดกาว
ใช้กาวร้อนในการยึดติด ประกอบชิ้นงานครับ
ทดลองประกอบชิ้นงานก่อนหยอดกาวร้อนครับ

ทดลองแขวนพระครับ

Smart Laser Cutter and Engraver – CO2 เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์อัจฉริยะ

Laser Cutter and Engraver – CO2 เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ชนิด CO2