ลูกค้า : IARP ผลิตตู้แช่เย็น

ลูกค้า : IARP ผลิตตู้แช่เย็น

ขอขอบคุณ  IARP
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการออกแบบตู้แช่แข็ง ตู้แช่สินค้า ตัวอย่างเช่น ตู้ไอศครีม Wall’s

3D Printer : FullScale Max450

3152119-iarp

Iarpตู้ไอติมวอ_170317_0001

Iarpตู้ไอติมวอ_170317_0003

Iarpตู้ไอติมวอ_170317_0011

Iarpตู้ไอติมวอ_170317_0014