ลูกค้า: บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 ไปช่วยในการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก

3D Printer : Fullscale Max660

D2IV2VF4_400x400 Max660 บ.นิชิได_171212_0014 Max660 บ.นิชิได_171212_0004 Max660 บ.นิชิได_171212_0006 Max660 บ.นิชิได_171212_0009 Max660 บ.นิชิได_171212_0011