ลูกค้า: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ลูกค้า: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ขอขอบคุณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder ไปใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน

3D Printer : Flashforge Finder

สาธิตจุฬา FFF_180117_0001