ลูกค้า : PC Dental Lab

ลูกค้า : PC Dental Lab

ขอขอบคุณ บริษัท PC DENTAL LAB
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม โมเดลฟัน, เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน

บริษัทใหม่ ใหญ่โต มีมาตรฐาน สมกับที่เป็นบิ๊ก 1 ใน 3 ของประเทศ

3D Printer : MiiCraft125

PC Dental Lab

PC dental_170410_0001

PC dental_170410_0004

PC dental_170410_0005

PC dental_170410_0006

PC dental_170410_0013