Preview 3D Scanner ความละเอียดสูง 10ไมครอน AutoScan Inspec

Preview 3D Scanner ความละเอียดสูง 10ไมครอน AutoScan Inspec

วันนี้สินค้าตัวใหม่เข้า เครื่อง AutoScan Inspec เข้ามาครับ เครื่องเป็นระดับ Metrology หรืออยู่ในเกรดเครื่องมาตรวิทยา เพื่อการสอบเทียบ
– ตัวเครื่องมีความละเอียด 10Micron
– กล้องมีความละเอียด 5.0 Mega Pixel จำนวน 2 ตัว
– ระบบแสงฟ้า ไม่ใช่แสงขาว Blue Light LED
– ระบบการสแกน 3แกน

ตัวเครื่อง cover แม้เป็นพลาสติก ก็ผิวสัมผัสดี
แผ่น Calibrate
มือจับแบบต่างๆ
มื่อจับหมุนแบบ Lock
ท่านวาง
Software Dongle และอื่นๆ
Quick Guide และ User Manual