Preview 3D Scanner ความละเอียดสูง 10ไมครอน AutoScan Inspec

Preview 3D Scanner ความละเอียดสูง 10ไมครอน AutoScan Inspec

วันนี้สินค้าตัวใหม่เข้า เครื่อง AutoScan Inspec เข้ามาครับ เครื่องเป็นระดับ Metrology หรืออยู่ในเกรดเครื่องมาตรวิทยา เพื่อการสอบเทียบ – ตัวเครื่องมีความละเอียด 10Micron – กล้องมีความละเอียด 5.0 Mega Pixel จำนวน 2 ตัว – ระบบแสงฟ้า ไม่ใช่แสงขาว Blue Light

Read more