ลูกค้า : บ.ไทยประสิทธิ์มวลชนพลาส จำกัด กับเครื่อง Ray6และ EinScan Pro 2X 2020

ลูกค้า : บ.ไทยประสิทธิ์มวลชนพลาส จำกัด กับเครื่อง Ray6และ EinScan Pro 2X 2020

Print3DD ขอขอบคุณ บริษัท ไทยประสิทธิ์มวลชนพลาส จำกัด
ที่ให้การสนับสนุนสั่งซื้อเครื่อง Ray6 Smart CO2 Laser – Cutter, Engraver (600*400mm)
และเครื่อง Scaner EinScan Pro 2X 2020 New!! (Incl. Solid Edge) ที่นำไปใช้กับธุรกิจของบริษัท

ทีมงานได้เข้าติดตั้งเครื่อง Ray6
และสอนการใช้งานเครื่อง Scaner
และให้ทางลูกค้าตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง

หลังจากการเข้าติดตั้งแล้วทางทีมงานได้มีการสอนการใช้งานของเครื่องเบื้องต้น
พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับใช้เครื่อง

สอนการใช้งานให้กับทางลูกค้า

และการส่งมอบสินค้าในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี
ทางทีมงานขอขอบคุณอีกครั้ง